Πάτρα: Ενισχύεται το ΕΚΑΒ με νέα ασθενοφόρα

Στόχος να αντικατασταθεί ο γερασμένος στόλος οχημάτων

 

Ασθενοφόρα

 

Στην προμήθεια 28 επιπλέον ασθενοφόρων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων Πάτρας, Τρίπολης και Λαμίας, αποφάσισε να προχωρήσει το δ.σ. του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου η απόφαση αυτή πάρθηκε προκειμένου να αντικατασταθεί ο γηρασμένος στόλος των οχημάτων του ΕΚΑΒ, να καλυφθούν οι ανάγκες του και να ενισχυθεί η λειτουργία του

Σήμερα, απεστάλησαν για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. τρεις διαγωνισμοί για συμπληρωματική προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων για τα παραπάνω Παραρτήματα.

Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι ύψους 1.978.000 ευρώ, από ιδίους πόρους, δηλ. με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ.

 

Η προμήθεια αναλυτικά περιλαμβάνει ασθενοφόρα οχήματα για τα Παραρτήματα Πάτρας, Λαμίας και Τρίπολης, ως εξής :

Παράρτημα Πάτρας: 

3 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ)
10 Ασθενοφόρα επειγόντων
1 Ασθενοφόρο επειγόντων Μ.Ο.
Σύνολο προϋπολογισμού: 1.042.840 ευρώ

Παράρτημα Τρίπολης:

7 Ασθενοφόρα επειγόντων
Σύνολο προϋπολογισμού: 467.480 ευρώ

Παράρτημα Λαμίας:

5 Ασθενοφόρα επειγόντων
2 Ασθενοφόρα επειγόντων Μ.Ο.
Σύνολο προϋπολογισμού: 467.480 ευρώ

Σημειώνεται πως παράλληλα με τα παραπάνω, είναι ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμός για την προμήθεια 100 νέων ασθενοφόρων για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρ. Μακεδονίας, Ν. Αιγαίου και Θεσσαλίας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφέρειες, ενώ ήδη κατατέθηκε πρόταση για την προμήθεια 17 επιπλέον ασθενοφόρων για τις επιχειρησιακές μονάδες του ΕΚΑΒ στην Κεντρ. Ελλάδα, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Περιφέρεια.

Μέσα στον σχεδιασμό της υπηρεσίας για το έτος 2019, είναι η ενίσχυση του ΕΚΑΒ με επιπλέον Ασθενοφόρα αλλά και μοτοσυκλέτες για την ανανέωση του αντίστοιχου στόλου.

Πολιτική Υγείας
  • Stars

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 549 access attempts in the last 7 days.