«Καμπάνα» για παιδοκαρδιοχειρουργό του ΕΣΥ που έπαιρνε «φακελάκια»

Διαφθορά

 

Επίσης, το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση του ποσού της δωροληψίας κατ’ εφαρμογή της πρόσφατης κοινοτικής οδηγίας 2014/42/ΕΕ σχετικά με τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος.

Πρόκειται για μια απόφαση βαρύνουσας σημασίας, αφού αφορά ανώτατο στέλεχος του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας που πλήττει καίρια το γόητρο του πρώτου παιδιατρικού νοσοκομείου της Ελλάδας και προκαλεί έντονο αίσθημα ανασφάλειας και απογοήτευσης στους γονείς των μικρών καρδιοπαθών ασθενών.

Δικαστική απόφαση για γιατρό που πήρε φακελάκι

Το χρονικό

Παρά το γεγονός ότι οι καταγγελίες που οδήγησαν στην απόφαση αυτή είχαν γίνει γνωστές ήδη από το 2013, συνιστά πραγματικό σκάνδαλο το γεγονός ότι ο εν λόγω γιατρός παραμένει αμετακίνητος στη θέση του μέχρι και σήμερα.

Ηδη από το 2016, οπότε η Εισαγγελία Αθηνών είχε κοινοποιήσει στο νοσοκομείο την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του γιατρού για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση, έπρεπε να είχε κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία, όμως μέχρι και σήμερα μετά την καταδίκη ο γιατρός συνεχίζει να παραμένει στη θέση του.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το Νοσοκομείο «Αγία Σοφία» όχι μόνο φαίνεται να κωλυσιεργεί επιδεικτικά στην έρευνα των καταγγελιών για φακελάκι, αλλά επιπλέον εμφανίζεται να επιδιώκει με κάθε τρόπο την αποσιώπηση και την πλήρη κάλυψη των εγκληματικών πράξεων του συγκεκριμένου γιατρού.

Ειδικότερα:

Τον Φεβρουάριο του 2016 ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής με έγγραφό του καλεί το νοσοκομείο να τον ενημερώσει για την εξέλιξη του πειθαρχικού ελέγχου μετά την έναρξη της ποινικής δίωξης κατά του γιατρού και υποδεικνύει να ζητήσει και να λάβει το νοσοκομείο αντίγραφο του κατηγορητηρίου, ώστε εν συνεχεία εφόσον τα διαλαμβανόμενα σε αυτό επαρκούν για τη στοιχειοθέτηση των πειθαρχικών αδικημάτων, να προχωρήσει το ταχύτερο χωρίς τη διενέργεια ΕΔΕ.

Τον ίδιο μήνα (Φεβρουάριος 2016) και ο τότε διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, Αγγελος Παπαδόπουλος, με έγγραφό του ζητεί από το νοσοκομείο να ξεκινήσει τον πειθαρχικό έλεγχο του γιατρού με βάση το εν λόγω κατηγορητήριο και να τον ενημερώσει σχετικά.

Τον Μάρτιο του 2016 το νοσοκομείο ζητά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών αντίγραφο της δικογραφίας και λαμβάνει πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο η δικογραφία έχει διαβιβαστεί και βρίσκεται στα χέρια του 18ου τακτικού ανακριτή. Τον Μάιο του ίδιου έτους ο Αγγελος Παπαδόπουλος επανέρχεται με έγγραφό του προς το νοσοκομείο και του ζητά να προχωρήσει στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

Κατόπιν αυτών τον Ιούνιο του 2016 το νοσοκομείο ανακοινώνει εγγράφως στην 1η ΥΠΕ την απόφασή του για αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση βουλεύματος, επικαλούμενο αφ’ ενός ότι από το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας «… δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και αναντίρρητο τόσο τα ειδικότερα πραγματικά περιστατικά… ούτε και ο χρόνος και τόπος τελέσεώς τους…» και αφ’ ετέρου επειδή «… στη φάση που βρίσκεται η υπόθεση δεν μπορούν να προκύψουν τεκμηριωμένα, επίσημα και κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, διότι κι αν ακόμη ασκούσαμε προκαταρκτική ή και ένορκη διοικητική εξέταση για την αναζήτηση των στοιχείων αυτών, αυτά θα προσκομίζονταν από τους διαδίκους (μηνυτή και μηνυόμενο), οι οποίοι όμως θα μας παρουσίαζαν ο καθένας τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί και εξυπηρετούν τις δικές τους υπερασπιστικές γραμμές και προσωπικές απόψεις».

Σημειωτέον ότι ο αναφερόμενος ως «μηνυτής» στην παραπάνω απάντηση ήταν η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας και τα έγγραφα που κατά την άποψη του νοσοκομείου «έχουν συνταχθεί και εξυπηρετούν τις δικές τους υπερασπιστικές γραμμές και προσωπικές απόψεις» ήταν αυτά που οδήγησαν τον εισαγγελέα στην παραπομπή και εν τέλει το δικαστήριο στην καταδίκη του γιατρού.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ανάγλυφα η προσπάθεια παρακώλυσης του πειθαρχικού ελέγχου και το γεγονός ότι η διοίκηση του νοσοκομείου λειτουργεί και ενεργεί σε πλήρη αντίθεση προς τα εκ του νόμου καθήκοντά της.

Συντάκτης: Ντάνι Βέργου

ΠΗΓΗ: efsyn.gr

Διαφθορά
  • Stars

Summary

Διαφθορά, Ποινικά,

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: