Γενωμική ανάλυση για Νευροινωμάτωση τύπων 1 & 2 – γονίδια NF1 & NF2 NGS panel

Νευροϊνωμάτωση

 

 

Τι είναι η νευροϊνωμάτωση ;

Η νευροϊνωμάτωση είναι μια ομάδα διακριτών διαταραχών που γενικά προκαλούν όγκους του νευρικού συστήματος. Οι όγκοι αρχίζουν να εμφανίζονται στα κύτταρα που απαρτίζουν το νεύρο και το έλυτρο μυελίνης (η λεπτή μεμβράνη που περιβάλλει και προστατεύει τα νεύρα) κι ο τύπος του όγκου που αναπτύσσεται εξαρτάται από τον τύπο των κυττάρων που εμπλέκονται.

Η νόσος περιλαμβάνει τη νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF1, που ονομάζεται επίσης νόσος von Recklinghaus), τη νευροϊνωμάτωση τύπου 2 (NF2) και έναν τύπο που κάποτε θεωρείται ότι ήταν μια παραλλαγή της NF2, αλλά τώρα ονομάζεται schwannomatosis, που κληρονομούνται ως αυτοσωματικά επικρατή γενετικά νοσήματα.

Οι πιο κοινοί όγκοι που σχετίζονται με NF1 είναι νευρινώματα (όγκοι των περιφερικών νεύρων), ενώ schwannomas (όγκοι που αφορούν τα κύτταρα schwann, που βοηθούν το σχηματισμό του ελύτρου της μυελίνης), είναι πιο συχνοί στην NF2 και στη schwannomatosis. Οι περισσότεροι όγκοι είναι καλοήθεις, αν και περιστασιακά μπορεί να γίνουν κακοήθεις.

Νευροϊνωμάτωση: μορφές και κληρονομικότητα

Ο τύπος NF1 (OMIM 162200 ) είναι η πιο κοινή μορφή νευροϊνωμάτωσης, που εμφανίζεται με συχνότητα ~ 1 στα 3.000 έως 4.000 άτομα κι οφείλεται σε επικρατείς μεταλλάξεις του γονιδίου NF1 (ΟΜΙΜ 613113). Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι δερματικές ανωμαλίες, όπως café-au-lait κηλίδες, νευρινώματα, οζίδια Lisch, και φακίδες στη μασχάλη και στη βουβωνική χώρα, που είναι συχνά εμφανή κατά τη γέννηση ή λίγο αργότερα αλλά τυπικά έως την ηλικία 10 ετών. Αν και πολλοί ασθενείς κληρονομούν τη νόσο από κάποιο γονέα, μεταξύ 30 έως 50% των περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα μιας νέας γενετικής μετάλλαξης (de novo), που δεν κληρονομήθηκε από κάποιο γονέα, αλλά που όμως ο ασθενής έχει μετά κίνδυνο 50% να τη μεταδώσει στα δικά του παιδιά.

Ο τύπος NF2 (OMIM 101000) είναι σχετικά πιο σπάνιος, με συχνότητα εκδήλωσης περίπου 1 στα 25.000 άτομα. Περίπου το 50% των ατόμων που έχουν προσβληθεί έχουν κληρονομήσει του γονιδίου NF2 (OMIM 607379) oτη νόσο από κάποιο γονέα ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι αποτέλεσμα μιας νέας γενετικής μετάλλαξης (de novo), που δεν κληρονομήθηκε από κάποιο γονέα, αλλά που όμως ο ασθενής έχει μετά κίνδυνο 50% να τη μεταδώσει στα δικά του παιδιά. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην NF2 είναι schwannomas πολλαπλών κρανιακών και νωτιαίων νεύρων, ειδικά του αιθουσαίου νεύρου (vestibular nerve), όπως επίσης και άλλους όγκους, όπως μηνιγγιώματα και επενδυμώματα.

Παρά το γεγονός ότι τα άτομα με NF2 μπορεί να έχουν νευρινώματα που μοιάζουν με μικρά πτερύγια του δέρματος, σπανίως έχουν τις café-au-lait κηλίδες που εμφανίζονται στον τύπο NF1. Τα άτομα με NF2 είναι σε κίνδυνο για την ανάπτυξη άλλων τύπων όγκων του νευρικού συστήματος, όπως επενδυμώματα και γλοιώματα (δύο τύπους όγκων που αναπτύσσονται στο νωτιαίο μυελό) και μηνιγγιώματα (όγκοι που αναπτύσσονται κατά μήκος των προστατευτικών στρωμάτων που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό).

 

ΠΗΓΗ

Υγεία
  • Stars

Νευροϊνωμάτωση

Η νευροινωμάτωση είναι μια ομάδα διακριτών διαταραχών που γενικά προκαλούν όγκους του νευρικού συστήματος. Οι όγκοι αρχίζουν να εμφανίζονται στα κύτταρα που απαρτίζουν το νεύρο και το έλυτρο μυελίνης (η λεπτή μεμβράνη που περιβάλλει και προστατεύει τα νεύρα) κι ο τύπος του όγκου που αναπτύσσεται εξαρτάται από τον τύπο των κυττάρων που εμπλέκονται.

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 421 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: