ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Αρ. πρωτ. 5780/14-9-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 5150/3-9-2018 πρόσκληση προς τα μέλη του Ι.Σ. Πατρών περί διενέργειας αρχαιρεσιών στις 14/10/2018
  2. τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τ.Α΄) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 305
  3. τις υποβληθείσες στην Πρόεδρο του Ι.Σ. Πατρών εμπρόθεσμες αιτήσεις συνδυασμών περί ανακήρυξης υποψηφίων
  4. την από 13/9/2018 υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου μέλους του ΙΣΠ, περί παραίτησης από την υποψηφιότητά του για την ανάδειξή του ως εκπροσώπου στον ΠΙΣ παραμένοντας ως υποψήφιο μέλος για ανάδειξή του στο ΔΣ του ΙΣΠ.
  5. τη διαπίστωση εκπλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις αρχαιρεσίες του ΙΣΠ,
  6. την από 14/9/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

τα παρακάτω μέλη του ανά συνδυασμό ως υποψήφια για την ανάδειξή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στον ΠΙΣ, ανάλογα με τις υποβληθείσες αιτήσεις:

 

Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Ανδρικόπουλος Βλάσιος Χρήστου Καρδιολογίας ΑΚΙ ΔΣ
Ασημακόπουλος Αθανάσιος Ευθυμίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΚΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Βάσσης Κωνσταντίνος Θωμά Παθολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γατοπούλου Αικατερίνη Θεοφίλου Μικροβιολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Διαμαντή Βασιλική Νικολάου Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΑΚΙ ΔΣ
Διδάχος Φίλιππος Αντωνίου Αναισθησιολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ζάχος Κωνσταντίνος Ιωάννη Χειρουργικής Παίδων ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Καρβελάς Φώτιος Παναγιώτη Χειρουργικής ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μάρκου Σπυρίδων Αθανασίου Γενικής Ιατρικής ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπαλάσκας Μάρκος Σωτηρίου Χωρίς ειδικότητα ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
ΜΠΕΚΙΟ – ΡΟΚΑΪ (Beqo Rrokaj) ΤΑΤΙΑΝΑ (Tatjana) ΦΟΤΟ
(Foto)
Γενικής Ιατρικής ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπανδρέου Παναγιώτης Aνδρέα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΑΚΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαχριστόπουλος Γεώργιος Νικολάου Παθολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Πέτρου Γεώργιος Μιχαήλ Ενδοκρινολογίας ΑΚΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταθάς Ελευθέριος Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σταθόπουλος Μιχάλης Δημητρίου Μικροβιολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τσέλιου Παρθενόπη Μιχαήλ Μικροβιολογίας ΑΚΙ ΔΣ
Φωκαεύς Ελευθέριος Δημητρίου Ουρολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ

 

Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αβραμοπούλου Ευδοξία Βασιλείου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Αλατάκη Ροδόπη – Ειρήνη Αναστασίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Αλεξανδροπούλου Βικτωρία Νικολάου Παιδιατρικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Βερετάνος Χρήστος Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Βούρτσης Διονύσιος Nικολάου Οφθαλμολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Δάβουλος Χρήστος Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Δραγώτης Κωνσταντίνος Ευθυμίου Χειρουργικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Κακατσίδης Βασίλειος Φώτη Δερματολογίας –  Αφροδισιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Κολόσακα Μάρθα Χρήστου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Κωστούλας Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Λαζαράτος Γεώργιος Σωτηρίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ & ΠΙΣ
Λάτα Ελένη Δημητρίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Λουκοπούλου Παναγιώτα Αθανασίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Μανιάς Όθων Κωνσταντίνου Καρδιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπούνας Ανδρέας Γεωργίου Ρευματολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Μωρίκη Γεωργία Κωνσταντίνου Δερματολογίας –  Αφροδισιολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Παπαγεωργίου Αγγελική Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπαγεωργίου Γεώργιος Αθανασίου Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Περιμένης Πέτρος Σταύρου Ουρολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Ροδοπούλου Γεωργία Πέτρου Μικροβιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Σακαρέλλος Παναγιώτης Γεωργίου Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Ταγκαλάκη Αναστασία Οδυσσέα Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Τερζής Ευστάθιος Κωνσταντίνου Νευρολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Τουλγαρίδης Θεόδωρος Φωτίου Καρδιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Χατζηϊωαννίδου Μαρία Θεοδώρου Αναισθησιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ

 

Γ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αγγελοπούλου Αθηνά Φωτίου Γενικής Ιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Αθανασόπουλος – Σερέτης Παναγιώτης Κωνσταντίνου Ακτινοδιαγνωστικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Ανδριόπουλος Γεώργιος Παναγιώτη Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΙ ΔΣ
Γιαννακοπούλου Φωτεινή Ανδρέα Ψυχιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Γούδας Λεωνίδας – Κωνσταντίνος Kωνσταντίνου Αναισθησιολογίας ΔΗΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζιάς Στέλιος Αναστασίου Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ζούπας Γεώργιος Αριστομένη Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Κατσιμπρής Ιωάννης – Ελευθέριος Μερκουρίου Οφθαλμολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Κοσμαρίκου Αλεξάνδρα Βασιλείου Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΠΙΣ
Λεβεντέλη Σοφία Βλασίου Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Λιβιεράτος Έκτορας Γεωργίου Παθολογίας ΔΗΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λόντος Βασίλειος Σπυρίδωνα Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπράχου – Ξενάκη Ζωή Κωνσταντίνου Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Νικολάου Αλεξάνδρα Στεφάνου Παιδοψυχιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
           
Πίκουλα Παγώνα Xρήστου Γενικής Ιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Σκουρλάς Κωνσταντίνος Δημητρίου Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σπηλιοπούλου Μαγδαληνή Ιωάννη Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σπυρόπουλος Σπυρίδων Δημητρίου Γαστρεντερολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Σωτηρούδης Απόστολος Φροίξου Καρδιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ταγκαλάκης Γεώργιος Φωτίου Καρδιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Φρούντζος Βασίλειος Χρήστου Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Χρυσανθακόπουλος Χρήστος Bασιλείου Ουρολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ

 

Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αμανατίδης Θεόφιλος Κυριάκου Χειρουργικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Ανδρέου Μαρίνα Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Γιακουμής Αναστάσιος Παναγιώτη Γενικής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Γιαμαρέλου Αδαμαντία Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Γουλιμή Ευαγγελία Ιωάννη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Γραμματικόπουλος Γεράσιμος Γρηγορίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Ευφραιμίδης Γεώργιος Κωνσταντίνου Πνευμονολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Ζιαζιάς Δημήτριος Κωνσταντίνου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Κανελλάκης Παναγιώτης Αναστασίου Γενικής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Καπλάνης Χαράλαμπος Ανδρέας Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Κατσακούλης Ευάγγελος Χριστόφορου Γαστρεντερολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΌΕΔΡΟΣ
Κελεσίδου Ουρανία Αναστασίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Κεχαγιάς Δημήτριος Χρήστου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Λαμπρόπουλος Χαράλαμπος Μιλτιάδη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Μαγκλάρας Νικόλαος Αθανασίου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Μόσχου Παρασκευάς – Μιχαήλ Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Μπαβέλου Αικατερίνη Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπέλλου Αγγελική Ζώη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Οικονομάκου Μαρία – Ζωή Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπάκου Μαρία Κωνσταντίνου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Παπαρίζου Κλεοπάτρα Αποστόλου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Πίτσας Γεώργιος Ευσταθίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Σαλαμαλίκη Χριστίνα Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Σερπάνος Δημήτριος Σωτηρίου Παθολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Σολωμός Θεόδωρος Χαριλάου Γενικής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Τσόλκα Νίκη Κωνσταντίνου Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Τσόχατζης Στυλιανός Χάρη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Ψαρομυάλου Αικατερίνη Αθανασίου Παθολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ

 

 Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννη Πυρηνικής Ιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Αδαμοπούλου Ελένη Iωάννη Παθολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Ανθρακόπουλος Μιχαήλ Βασιλείου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Βογιατζής Γρηγόριος Σταματίου Αναισθησιολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γεωργόπουλος Νεοκλής Ανδρέα Ενδοκρινολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γιαννάκενας Κωνσταντίνος Χρήστου Πυρηνικής Ιατρικής ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγοράκης Λυκούργος Λεωνίδα Ακτινοδιαγνωστικής ΕΣΙ ΔΣ
Δουμανάς Κωνσταντίνος Παναγιώτη Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Θεανίδου Θεανώ Βασιλείου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Θεοδωρή – Αθανασοπούλου Ελένη Γεωργίου Αιματολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος Αλκιβιάδη Παθολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Κανελλόπουλος Βασίλειος Σταματίου Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Καρατσόλης Γεώργιος Παναγιώτη Καρδιολογίας ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κάρδαρη Μαρία Ιωάννη Κυτταρολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Κουλουμπή Κωνσταντίνα Aριστοτέλη Ενδοκρινολογίας ΕΣΙ ΠΙΣ
Μαργαρίτης Βασίλειος Γρηγόριου Γαστρεντερολογίας ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μαρκέτος Γρηγόριος Κων/νου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μεταλληνός Ιωάννης – Χριστόδουλος Σπυρίδωνος Νευρολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Μιχαήλ Ανδρέας Παναγιώτη Ακτινοδιαγνωστικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μιχαλάκη Μαρίνα Aλεξάνδρου Ενδοκρινολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Μοσχόπουλος Γεράσιμος Δημητρίου Ακτινοδιαγνωστικής ΕΣΙ ΔΣ
Ξαπλαντέρη Παναγιώτα Αθανασίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΕΣΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας Αντωνίου Καρδιολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπαδέας Ευάγγελος Σωτηρίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παστρωμάς Βασίλειος Γεωργίου Ακτινοδιαγνωστικής ΕΣΙ ΠΙΣ & ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πατρινός Αθανάσιος Παναγιώτη Νευρολογίας ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ρούπας Νικόλαος Δημητρίου Ενδοκρινολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Σάββα Μαργαρίτα Νικολάου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σαρρής Βασίλειος Ελευθερίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σούφρας Γεώργιος Δημητρίου Καρδιολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Στολάκης Νικόλαος Σταύρου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τάγαρη Παναγιώτα Δημητρίου Αναισθησιολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Τέγου Ζωή Αθανασίου Νεφρολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τζαβάρας Πλούταρχος Χρήστου Καρδιολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Τζικάκης Ιωάννης Σταύρου Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τρίγκα Μαρία Γερασίμου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Φραγκούλια Αγγελική Βασίλειος Παθολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Χριστοδούλου Γεώργιος Ευσταθίου Ορθοπαιδικής ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 

Στ΄. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.Σ.Υ.)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αλεξοπούλου Δήμητρα Μιχαήλ Χωρίς ειδικότητα ΙΑΣΥ ΔΣ
Αντωνάκης Γεώργιος Λεωνίδα Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ασημακοπούλου Ασπασία Bασιλείου Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Βρεττός Θεοφάνης Χρήστου Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Γκλιάτης Ιωάννης Δημητρίου Ορθοπαιδικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Γκορίλας Θωμάς Ιωάννου Πυρηνικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γουρζής Φίλιππος Πάνου Ψυχιατρικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Γούτου Παναγιώτα Σωτηρίου Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Ζήσης Θεόδωρος Γεωργίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρέα Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Ηλιόπουλος Παναγιώτης Χρήστου Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ηλιοπούλου Μαρία Ιωάννη Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Θεοχάρης Γεώργιος Ιωάννη Γαστρεντερολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Ιακωβίδου Ερμιόνη Γεωργίου Μικροβιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Κακούρης Γεώργιος Βασιλείου Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Καραΐνδρος Ιωάννης Ηλία Παθολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καρατζάς Γεώργιος Εμμανουήλ Ακτινολογίας –  Ραδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Καρατζάς Νικόλαος Παναγιώτη Πνευμονολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Καργιώτης Οδυσσέας Νικολάου Νευρολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Καρούζος Νικόλαος Kωνσταντίνου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Κλινάκη Άννα Ανδρέα Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κότσιφας Κωνσταντίνος Χρήστου Οφθαλμολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κουρελέας Σωτήριος Ανάργυρου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κουτρούλια Ελένη Ιωάννη Νεφρολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Λαμπίρης Νικόλαος Hλία Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μαζαράκης Ανδρέας Σπύρου – Γεράσιμου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μαρούλης Ιωάννης Χαραλάμπου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μαρτσέκης Λουκάς Γεωργίου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μαστοράκου Άννα Νικολάου Πυρηνικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Μαστρονικολής Νικόλαος Στέλιου Ωτορινολαρυγγολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μηχανετζή Αγγελική Παναγιώτη Οφθαλμολογίας ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μπαρδούσης Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπελέζος Θεόδωρος Κωνσταντίνου Γενικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπλάνη Βιργινία – Αικατερίνη Χρήστου Χωρίς ειδικότητα ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπουρλής Κωνσταντίνος Διονυσίου Νευρολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ντούβας Ιωάννης Γεωργίου Αγγειοχειρουργικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Παναγιωτόπουλος Βασίλειος Ευαγγέλου Νευροχειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Παναγιωτοπούλου Ελένη Σταύρου Μικροβιολογίας ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαδημάτος Παναγιώτης Νικολάου Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Παπαδημάτος Κυρηναίος Γερασίμου Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Παπαλάμπρου Δημήτριος Γερασίμου Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Παρίδης Λεωνίδας Κωνσταντίνου Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Πατριαρχέας Γεώργιος Βασιλείου Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Σαμψώνας Φώτιος Λουκά Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Σβόλης Κωνσταντίνος Αλεξίου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Σιαμπαλιώτη Αθηνά Iπποκράτη Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Σκρουμπής Γεώργιος Νικολάου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Σουγλέρη Μαρία Γεωργίου Παθολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σταθοπούλου Μαρία Βασιλείου Οφθαλμολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ταρκαζίκη Μαρία Ιωάννη Γενικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Τρίγκας Παναγιώτης Κωνσταντίνου Νεφρολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Τσίγκας Γρηγόριος Γεωργίου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Τσίρος Αριστείδης Nικολάου Πλαστικής Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Τσιτσάρας Χαράλαμπος Διονυσίου Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Φίλιας Αθανάσιος Νικολάου Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Φιλιππόπουλος Βασίλειος Ιωάννη Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Φιλιώτης Νικόλαος Γεωργίου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Φλαμπουριάρης Σπυρίδων Στυλιανού Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Χριστοπούλου Αθηνά Νικολάου Παθολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Μαστοράκου                     Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Σε μορφή PDF

 

ΠΗΓΗ:  Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, Εκλογές

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 353 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: