ΩΝΑΣΕΙΟ: ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κύρωση της δωρεάς

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

 

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δημοσίου και Λοιπές Διατάξεις».

Αντικείμενο της δωρεάς που ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ είναι η κατασκευή νέας πτέρυγας του ΩΚΚ, ο πλήρης εξοπλισμός της νέας πτέρυγας, η επιλεκτική ανακατασκευή μεμονωμένων δωματίων και χώρων του υφιστάμενου αυτόνομου κτιρίου του ΩΚΚ που επηρεάζονται άμεσα από την προσθήκη της νέας πτέρυγας, η ανανέωση μέρους του εξοπλισμού του υφιστάμενου κτιρίου του ΩΚΚ, η δημιουργία πρόσθετων υπόγειων θέσεων στάθμευσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Επίσης, η ίδρυση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου, η δημιουργία ελικοδρομίου για την επείγουσα μεταφορά σθενών και μοσχευμάτων, η σύσταση και λειτουργία σύγχρονης και πλήρως ανανεωμένης παιδιατρικής κλινικής εξειδικευμένης στην παιδική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική.

Το Ωνάσειο θα λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και μεταμοσχευτικό «κέντρο αριστείας» και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας υπηρεσίες στους παραπάνω τομείς σε ενήλικες και παιδιά. Η παροχή υπηρεσιών στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων και κάθε άλλου οργάνου σε ενήλικες και παιδιά θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση αδειών λειτουργίας στις μονάδες μεταμοσχεύσεων.

Παράλληλα, το Ωνάσειο θα ασχολείται με ιατρική έρευνα, σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση ιατρικών ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα, κυρίως με διασύνδεση του Ωνασείου με αντίστοιχες τράπεζες πληροφοριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση το νέο κέντρο εδραιώνει το ΩΚΚ ως «κέντρο αριστείας» και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προάγει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας των κατοίκων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ανασφάλιστων πολιτών και εξοικονομεί δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει από την αποφυγή σημαντικών δαπανών που καταβάλλονται σήμερα από το ελληνικό δημόσιο για την διενέργεια ιατρικών πράξεων μεταμόσχευσης στο εξωτερικό.

 

ΠΗΓΗ healthdaily.gr

Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δημοσίου και Λοιπές Διατάξεις».

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 525 access attempts in the last 7 days.