ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ σχετικά με την εφαρμογή της υπ. Απόφασης που αφορά στις Ιατρικές Ειδικότητες

ΥΥΚΑ

 

Πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία μετά την εφαρμογή της υπ. Απόφασης που αφορά στις Ιατρικές Ειδικότητες. Τι αλλάζει για τους υποψήφιους/νυν ειδικευόμενους γιατρούς

 

 

 

Ιατρική Εκπαίδευση

Ιατρική εκπαίδευση

Πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία μετά την εφαρμογή της υπ. Απόφασης που αφορά στις Ιατρικές Ειδικότητες. Τι αλλάζει για τους υποψήφιους/νυν ειδικευόμενους γιατρούς

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 480 access attempts in the last 7 days.