Το νοσοκομείο Ζακύνθου αναβαθμίζεται με νέους ιατρούς και τμήματα.

Απάντηση στις Κασσάνδρες της καταστροφής.

Γ.Ν.Ζακύνθου

 

Δελτίο τύπου

 

Προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη σχετικά με τη λειτουργία του Γ.Ν.Ζακύνθου, η Διοίκηση επισημαίνει τα εξής:

Κατά την τελευταία διετία, έχουν διορισθεί στο Γ.Ν.Ζακύνθου, δέκα (10) Επιμελητές Β΄ ειδικοτήτων, Καρδιολογικής, Αναισθησιολογίας, Βιοπαθολογίας, Πνευμονολογίας, Εντατικολογίας-Παθολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής (2) , Ψυχιατρικής (2) και Παιδιατρικής. Ο τελευταίος δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του και ως εκ τούτου η Διοίκηση του Νοσοκομείου προέβη στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη παιδίατρο για την κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής κλινικής. .

Πρόσφατα προσλήφθηκαν επιπλέον στο νοσοκομείο, δύο επικουρικοί ιατροί ειδικότητας Πνευμονολογίας και Γυναικολογίας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των υπηρετούντων ειδικευμένων ιατρών στο νοσοκομείο, να ανέρχεται στους 48 επί 110 ανεπτυγμένων κλινών, σε σύνολο 160 οργανικών.

Εντός του μηνός Οκτωβρίου , θα συνεδριάσουν τα αρμόδια συμβούλια κρίσης της 6ης ΥΠΕ, για την πρόσληψη τριών (3) μονίμων επιμελητών Β΄ ειδικοτήτων, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής και Γυναικολογίας, ενώ υφίσταται πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών ειδικότητας, Αναισθησιολογίας, Βιοπαθολογίας και Παθολογίας.

Κατά το διάστημα της καλοκαιρινής περιόδου, ενισχύθηκε η λειτουργία του αναισθησιολογικού τμήματος με αποσπάσεις ιατρών από άλλα νοσοκομεία , γεγονός που επέτρεψε στους υπηρετούντες ιατρούς τη λήψη πάσης φύσεως αδειών.

Η συνταξιοδότηση ιατρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα αυτών και ως εκ τούτου η Διοίκηση είχε ήδη μεριμνήσει για την κάλυψη των κενών με αντίστοιχες προκηρύξεις.

Περαιτέρω όσον αφορά στις πραγματικές έγγραφες παραιτήσεις ιατρών , και όχι τις προαναγγελλόμενες από τρίτους, αυτές αποτελούν προσωπικές επιλογές των ιδίων και η Διοίκηση δεν δύναται να αποτελέσει εμπόδιο για την επιστημονική τους εξέλιξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού η οποία θα ενισχύσει τη Διοικητική και τη Νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Παράλληλα , με τη συνεργασία του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, , και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ζακύνθου, τίθεται σε λειτουργία Πνευμονολογικό Τμήμα δυναμικότητας οκτώ (8) κλινών , εντός της Παθολογικής κλινικής , ενώ δρομολογείται και η ανάπτυξη της ψυχιατρικής κλινικής δυναμικότητας, έξι (6) κλινών.

Έχει ολοκληρωθεί η αγορά καινούργιας λυχνίας του αξονικού τομογράφου, η οποία καλύφθηκε με επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας , ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διεργασίες για την ένταξη του Νοσοκομείου σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ .

Ως εκ τούτου, όσοι ως Κασσάνδρες διασπείρουν την κατάρρευση του νοσοκομείου, διαψεύδονται , όπως συνέβη και στην περίπτωση της αδικαιολόγητης αναστολής των χειρουργείων για έξι μήνες.

Η Διοίκηση παραμένει ανοικτή σε όλες τις καλοπροαίρετες προτάσεις για την βελτίωση και την αναβάθμιση της λειτουργίας του νοσοκομείου, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

1/10/2018
Εκ της Διοίκησης

Γ.Ν. Ζακύνθου

Γ.Ν. Ζακύνθου

Όσοι ως Κασσάνδρες διασπείρουν την κατάρρευση του Γ.Ν. Ζακύνθου, διαψεύδονται , όπως συνέβη και στην περίπτωση της αδικαιολόγητης αναστολής των χειρουργείων για έξι μήνες.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 422 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: