Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας: Θέσεις της Ενωτικής Συνεργασίας Ιατρών (Ε.Σ.Ι.)

Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.)

Η βασική μας αρχή είναι Δωρεάν Δημόσια  Υγεία για όλους και ελεύθερη πρόσβαση όλων στις δημόσιες μονάδες υγείας ασφαλισμένων και ανασφάλιστων.

 

Διεκδικούμε..

 

 • Αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια Υγεία

 

 • Προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων προκειμένου να ανακουφιστούν τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας από τις πολυετείς ελλείψεις και για να σταματήσει η επιστημονική μετανάστευση

 

 • Ενίσχυση της ΠΦΥ και των ΤΟΜΥ και ενδυνάμωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού με ολοκληρωμένη δικτύωση

 

 • Αποκατάσταση του μισθολογίου των γιατρών – Αξιοπρεπείς μισθούς

 

 • Νέος Υγειονομικός Χάρτης με καταγραφή των αναγκών σε δομές και προσωπικό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας

 

 • Κάλυψη αστικής ευθύνης και θεσμοθέτηση προδικαστικού συμβουλίου εμπειρογνωμόνων σε περιπτώσεις αστικών ή ποινικών προσφυγών σε βάρος γιατρών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

 

 • Τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και προστασία των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων μέσα από συλλογικές συμβάσεις για τους γιατρούς που εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας

 

 • Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαστηριακούς γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ, κατάργηση του Rebate, Clawback και της παρακράτησης στην αυτοπαραπομπή.

 

 • Αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των γιατρών και των ιατρικών πράξεων και κατάργηση του πλασματικού τιμολογίου των ιατρικών πράξεων

 

 • Εκπαίδευση-ειδίκευση των γιατρών – να γίνεται στη βάση συγκεκριμένων προγραμμάτων με έλεγχο και αξιολόγηση της επάρκειας των εκπαιδευτικών κέντρων

 

 • Δια βίου εκπαίδευση των γιατρών να είναι υποχρέωση της πολιτείας και όχι των φαρμακευτικών εταιρειών

 

 • Να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους απολυμένους γιατρούς του πρώην ΙΚΑ που δεν δικαιώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις

 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ!

Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.)

Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.)

Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας: Οι Θέσεις της Ενωτικής Συνεργασίας Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) – Η βασική μας αρχή είναι Δωρεάν Δημόσια  Υγεία για όλους και ελεύθερη πρόσβαση όλων στις δημόσιες μονάδες υγείας ασφαλισμένων και ανασφάλιστων.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 278 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: