Επικουρικοί εργαζόμενοι: Τροπολογία για πρόσθετη μοριοδότηση επικουρικού προσωπικού

Για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών… 

 

Βουλή των Ελλήνων

 

Η τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.»

 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

 

Τροπολογία- πρόσθετη μοριοδότηση επικουρικού προσωπικού

 

Επικουρικοί εργαζόμενοι

Επικουρικοί εργαζόμενοι

Τροπολογία για την πρόσθετη μοριοδότηση επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών)

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 277 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: