ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνουν το διορισμό ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 
Ταχ. Κώδικας : 10433
Πληροφορίες : Π.Σέρρα
Τηλέφωνo : 2132161225
Fax : 213-2161906

 

Αθήνα, 30 /10 /2018

Αρ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.83042

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.

Σχετ.: Οι Υ10α/οικ.131214/5-12-2005 και Υ10α/84149/17-8-2009 εγκύκλιοί μας.

 

Λαμβανομένου υπόψη πλήθους περιπτώσεων, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί από την Υπηρεσία μας ως προς τον τρόπο συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν το διορισμό ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επισημαίνουμε εκ νέου τα εξής:

Τα νοσοκομεία ή οι Δ.Υ.ΠΕ., όπου κοινοποιείται απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, με την οποία ακυρώνεται διορισμός ιατρού Ε.Σ.Υ., οφείλουν να πάψουν να αποδέχονται τις υπηρεσίες του εν λόγω ιατρού.

Τα αρμόδια για τις κρίσεις των ιατρών Συμβούλια, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου, οφείλουν να προβούν άμεσα σε νέα κρίση της υπόθεσης.

Μη τήρηση των ανωτέρω θέτει σε κίνδυνο τόσο την υπηρεσιακή κατάσταση των ενδιαφερόμενων ιατρών, όσο και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία των μονάδων υγείας και θα αποτελεί αντικείμενο πειθαρχικού ελέγχου των υπευθύνων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Όλες τις Δ.Υ.Πε. (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους φορείς της αρμοδιότητάς τους)
2.ΕΚΑΒ
3.ΝΙΜΤΣ
4.Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντου, Τ.Κ.10675
5.Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεμιστοκλέους 38. Τ.Κ.10678
6.Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, (επί της με αρ.184/Α/2018 έκθεσης ελέγχου), Συγγρού 60, Τ.Κ.11742 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
5.Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
6.Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.- Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

 

Εγκύκλιος

Εγκύκλιος

Συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν το διορισμό ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και οφείλουν να προβούν άμεσα σε νέα κρίση της υπόθεσης

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 422 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: