Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Ν4575/2018 με τα Αναδρομικά ενστόλων και ειδικών μισθολογίων

Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στο Ιατρικό Προσωπικό, στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ και στους συνταξιούχους αυτών των κατηγοριών προσωπικού

 

ΦΕΚ_λογότυπο

 

Νόμος 4575/2018: “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης” (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις.”

Συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 11) αφορά στους ιατρούς του ΕΣΥ, Ιατρούς Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, επικουρικούς ιατρούς και ειδικευόμενους ιατρούς για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016 .

Η διάταξη του άρθρου 12 αφορά στην καταβολή εφάπαξ στους γιατρούς μέλη ΔΕΠ.

Τέλος, από τον συνδυασμό της διάταξης του άρθρου 15 και των παραπάνω διατάξεων αντίστοιχα προβλέπεται καταβολή εφάπαξ στους συνταξιούχους των συγκεκριμένων κατηγοριών.

 

 

Το πλήρες ΦΕΚ του Νόμου 4575/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 192/14.11.2018 σε μορφή PDF

ΦΕΚ

ΦΕΚ

Νόμος 4575/2018. Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στο Ιατρικό Προσωπικό, στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ και στους συνταξιούχους αυτών των κατηγοριών προσωπικού

 

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 353 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: