ΚΥΑ: Κίνητρα αγροτικών ιατρών και επέκταση άδειας εργαζομένων σε ειδικά τμήματα και μονάδες.

Υπουργείο Υγείας

 

Γραφείο Τύπου 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 27-11-2018

Δύο σημαντικές ΚΥΑ (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) υπογράφτηκαν σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (Α. Ξανθός και Π. Πολάκης) και τον αν. Υπουργό Οικονομίας Γ. Χουλιαράκη, βάζοντας τάξη και αποκαθιστώντας χρονίζουσες αδικίες στο πεδίο της αρμονικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Η πρώτη αφορά στην συμπλήρωση του οριστικού καταλόγου των 341 Περιφερειακών, Πολυδύναμων και Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας σε όλη την επικράτεια, που χαρακτηρίζονται ως Ιατρεία προβληματικών και άγονων περιοχών. Η οριστική αυτή ρύθμιση αφορά σε συγκεκριμένες οργανικές θέσεις (433) που προβλέπονται για τα ιατρεία αυτά που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας μας και αποτελεί οικονομικό κίνητρο για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά.


Η δεύτερη αφορά στην επέκταση χορήγησης της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στα παρακάτω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ:

α) Επειγόντων Περιστατικών,

β) Ακτινοδιαγνωστικό,

γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (αξονικός – μαγνητικός),

δ) Ακτινοθεραπευτικό,

ε) Πυρηνικής Ιατρικής,

στ) Αιμοδυναμικό,

ζ) Μεταμοσχεύσεων,

η) Ειδικών Λοιμώξεων,

θ) Ψυχιατρικά Τμήματα που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά,

ι) Χημειοθεραπείας – Ογκολογίας,

ια) Τραπεζών γάλακτος,

ιβ) Προγεννητικού ελέγχου,

ιγ) Αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας,

ιδ) Αιματολογικό εργαστηριακού τομέα,

ιε) Βιοπαθολογικό και τέλος

ιστ) στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.

Η ρύθμιση αυτή, που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των εργαζόμενων στους παραπάνω κλάδους, αποκαθιστά μια πολύχρονη εργασιακή αδικία στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

 

Το Γραφείο Τύπου
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη

 

ΚΥΑ - Ειδικές άδειες

ΚΥΑ - Ειδικές άδειες

Οικονομικά κίνητρα σε αγροτικούς ιατρούς σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας και επέκταση χορήγησης της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών, που ήδη την δικαιούνται) που υπηρετούν ειδικά τμήματα και μονάδες

Sending
User Review
3.67 (3 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 441 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: