Σχετικά με την καθυστέρηση πίστωσης κονδυλίων για τις εφημερίες του Δ΄ τριμήνου 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ. αρ. Γ4α/Γ.Π.94171/27-12-2017 (ΦΕΚ 4783/Β΄/2017) απόφαση με θέμα «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2018» και διαμορφώνουμε την κατανομή εφημεριών ιατρών και οδοντιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ως εξής:

 

Η τροπολογία σε μορφή PDF

 

Εφημερίες

Εφημερίες

«Τροποποίηση της υπ.αρ. Γ4α/Γ.Π.94171/27-12-2017 απόφασης έγκρισης κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2018»

Sending
User Review
4 (1 vote)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 411 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: