Ενημέρωση ΟΕΝΓΕ για τη συνάντηση της Ε.Γ με το Γ.Λ.Κ. του Κράτους για τα αναδρομικά

e

Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2018

Α.Π:9254

ΠΡΟΣ:

  • ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ ΤΗΣ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε ΜΕ ΤΟ Γ.Λ.Κ

Tην Πέμπτη 6/12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε με το Γ.Λ.Κ για τα αναδρομικά.

Από την πλευρά της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Ποιό είναι το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα.

2. Πότε θα καταβληθεί το εφάπαξ χρηματικό ποσό στους δικαιούχους.

3. Πως θα φορολογηθούν τα αντίστοιχα ποσά.

4. Για τις αξιώσεις δικηγόρων (με τους οποίους συνάδελφοι είχαν υπογράψει συμφωνητικό για να προσφύγουν ενάντια στις μισθολογικές περικοπές του 2012), οι διοικήσεις των νοσοκομείων να παρακρατήσουν και να τους αποδώσουν μέρος του ποσού που θα καταβληθεί στους συναδέλφους.

Από την πλευρά των αρμοδίων δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις:

1. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα γιατί θα πρέπει να συνυπολογιστούν ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές κάθε δικαιούχου κατά το χρονικό διάστημα 13/11/2014 -31/12/2016.

2. Για το χρόνο καταβολής ειπώθηκε ότι είναι «υποχρέωση και ευχή ταυτόχρονα» να καταβληθούν έως 27/1/2018 επειδή σχετίζεται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018. Ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα των γραφείων μισθοδοσίας των νοσοκομείων και των ΥΠΕ να καταρτίσουν τις ξεχωριστές μισθοδοτικές καταστάσεις στις οποίες θα αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και να σταλούν μέχρι τις 21 του μήνα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Στις περιπτώσεις που αυτό γίνει μέχρι τις 21/12 τα ποσό θα καταβληθεί στις 27/12.

3. Για τη φορολόγηση: σύμφωνα με την Κ.Υ.Α θα γίνει παρακράτηση φόρου 20%. Δηλαδή θα φορολογηθούν αυτοτελώς στην πηγή και δε θα υπάρξει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

 4. Για τιςαξιώσεις δικηγόρων είπαν ότι προς το παρόν δεν είναι σε θέση να απαντήσουν. Απότην πλευρά μας ζητήσαμε να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες στα γραφεία μισθοδοσίας.Για αυτό το ζήτημα η ΟΕΝΓΕ θα απευθύνει άμεσα ερώτημα στα συναρμόδια υπουργεία(Υγείας και Οικονομικών) και θα ενημερώσει σχετικά.

ΟΕΝΓΕ - Σφραγίδα
ΟΕΝΓΕ, Αναδρομικά,

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. - Αναδρομικά

Ενημέρωση της ΟΕΝΓΕ για τη συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6/12 με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα αναδρομικά

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 638 access attempts in the last 7 days.