Υπουργική Απόφαση: Πώς θα ενταχθούν στο ΕΣΥ οι γιατροί χωρίς ειδικότητα

Έως 30 Ιανουαρίου 2019 οι γιατροί χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν σε φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στον κλάδο ΕΣΥ.

 

Οικογενειακός γιατρός

 

Αυτό προβλέπει απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, η οποία αφορά τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον κλάδο ΕΣΥ μέχρι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις κατά τόπους υγειονομικές περιφέρειες, ώστε να αξιολογηθούν από τα αρμόδια συμβούλια. 

Οι εισηγητές για την ένταξη και κατάταξη των γιατρών χωρίς ειδικότητα είναι δυο, ένας από την υγειονομική περιφέρεια και ένας από το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο εκάστοτε γιατρός.  Οι εισηγητές υποχρεούνται να καταθέσουν την εισήγησή τους μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων και οι γιατροί έχουν δικαίωμα ένστασης με προθεσμία 5 ημερών. 

Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι υγειονομικές υπηρεσίες εκδίδουν διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ με την οποία οι θέσεις που κατέχουν οι καταταγέντες ιατροί, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ χωρίς ειδικότητα.

 

Όλες οι λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Γιατροί χωρίς ειδικότητα

Υπουργική Απόφαση - Γιατροί χωρίς ειδικότητα

Έως 30 Ιανουαρίου 2019 οι γιατροί χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν σε φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στον κλάδο ΕΣΥ.

Sending
User Review
3 (1 vote)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 424 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: