Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την τοποθέτηση ειδικευομένων ιατρών

Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την τοποθέτηση ειδικευομένων σύμφωνα με την Γ5α/Γ.Π οικ.64843/29-8-2018 Υπουργική απόφαση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες

ΣΧΕΤ. Η αριθμ. Γ5α/Γ.Π οικ.64843/29-8-2018 Υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας»(ΦΕΚ 4138 Β)

Λόγω πολλών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Δ/νσή μας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 της αριθμ. Γ5α/Γ.Π οικ.64843/29-8-2018 Υπουργικής απόφασης «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ 4138 Β) και σε συνέχεια της αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ.72304/24-9-2018 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας σας διευκρινίζουμε ότι θα τοποθετηθούν προς ειδίκευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας Υπουργικής απόφασης εκτός των ειδικευομένων που θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά μετά τις 20-9-2018 και οι ιατροί που είχαν κάνει έναρξη ειδίκευσης σε οποιοδήποτε στάδιο της ειδικότητάς τους πριν τις 20-9-2018 και υποβάλουν παραίτηση με σκοπό την υποβολή αίτησης για σειρά προτεραιότητας σε ειδικότητα διαφορετική αυτής που έχουν ασκηθεί, μετά τις 20-9-2018.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 

 

Εγκύκλιος - Ειδικευόμενοι γιατροί

Εγκύκλιος - Ειδικευόμενοι γιατροί

Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την τοποθέτηση ειδικευομένων σύμφωνα με την Γ5α/Γ.Π οικ.64843/29-8-2018 Υπουργική απόφαση

Sending
User Review
4 (2 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 506 access attempts in the last 7 days.