ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Κατατέθηκε τροπολογία που παρατείνει τη θητεία των επικουρικών μέσω ΕΣΠΑ μέχρι 30-9-2019

Υπουργείο Υγείας

 

Τροπολογία του Υπουργείου Υγείας

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις »

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο………

Με την παράγραφο 1 δίδεται παράταση στην θητεία των επικουρικών ιατρών μέχρι την 30.9.2019 για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται κυρίως στην εξασφάλιση της λειτουργίας των νοσοκομείων που υπηρετούν λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα χρηματοδότησής τους μέσω της συνέχισης του Προγράμματος στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Στην παράγραφο 2 λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική κοινωνική ανάγκη για την αδιάλειπτη και αδιατάρακτη παροχή των υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας, την ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών που θα ανατεθούν στο προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις αυτές, την ανάγκη για την ταχύτερη δυνατή ένταξη αυτών στις μονάδες υγείας, αλλά και τη λήξη της θητείας μεγάλου αριθμού συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, που καλύπτουν σήμερα τις σχετικές ανάγκες, κρίνεται απαραίτητη η μη εφαρμογή, στην περίπτωση αυτή, των περιορισμών που εισάγονται με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 14, για τη διενέργεια προσλήψεων. Έτσι η οφειλόμενη, από την Πολιτεία, μέριμνα για τη θετική υποστήριξη ειδικά προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων στην προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, υλοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 2643/1998.

 

 

Επικουρικοί ιατροί

Τροπολογία - Επικουρικοί ιατροί,

Παράταση στην θητεία των επικουρικών ιατρών μέχρι την 30.9.2019 για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται κυρίως στην εξασφάλιση της λειτουργίας των νοσοκομείων που υπηρετούν λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα χρηματοδότησής τους μέσω της συνέχισης του Προγράμματος στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Sending
User Review
1.8 (5 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 288 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: