Μόνον πλήρης και αποκλειστική απασχόληση στο ΕΣΥ – Με αφορμή μια παρανόηση…

Γιατρός

 

 

Πολύ συχνά ακούγεται και διατυπώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα ένας ισχυρισμός, ο οποίος είναι καταφανώς έωλος και δεν ανταποκρίνεται σε καμία πραγματικότητα εντός του ΕΣΥ της χώρας μας.

Λέει ο εν λόγω ισχυρισμός:

Οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών στο ΕΣΥ δεν βασίζονται αποκλειστικά και μόνον στην πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, όπως διατείνεται η κυβέρνηση, υπάρχουν και γιατροί με παράλληλα ιδιωτικά ιατρεία, όπως οι στρατιωτικοί γιατροί, οι πανεπιστημιακοί γιατροί, οι ιδιώτες οικογενειακοί γιατροί και οι συμβασιούχοι γιατροί του ΕΣΥ…

Έχουμε και λέμε, λοιπόν, για να δείξουμε ότι οι γιατροί του ΕΣΥ εργάζονται σε απόλυτο καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης:

  • Οι στρατιωτικοί γιατροί είναι υπάλληλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και δεν ανήκουν στο ΕΣΥ,
  • Οι πανεπιστημιακοί γιατροί ανήκουν στο υπουργείο Παιδείας και υπάρχουν δυσεπίλυτα νομικά και άλλα θέματα στην περίπτωσή τους, προκειμένου να εγκατασταθούν και εκείνοι στο καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επίσης, στην συντριπτική πλειονότητά τους, οι πανεπιστημιακοί γιατροί εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές και όχι σε κλινικές του ΕΣΥ,
  • Οι ιδιώτες οικογενειακοί γιατροί δεν ανήκουν στο ΕΣΥ, είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) γιατροί, κάτι το οποίο θα μπορούσαν πολύ καλά να κάνουν επίσης οι γιατροί του πρώην ΙΚΑ και, τέλος,
  • Οι συμβασιούχοι γιατροί του ΕΣΥ εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ και οι συμβάσεις τους δεν προβλέπουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπως π.χ. μερική απασχόληση στο ΕΣΥ.

Είναι προφανές ότι τα περί πολλαπλών καθεστώτων σχέσεων εργασίας στο ΕΣΥ της χώρας μας αποτελούν μία παρανόηση, κάποιες φορές αποτελούν επίσης μία αντιπολιτευτική τακτική από ορισμένες κοινωνικές ομάδες, κυρίως ιδιώτες γιατρούς, αλλά εκείνο το οποίο είναι προς τη θετική κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ στηρίζουν και υποστηρίζουν σχεδόν όλα τα δημοκρατικά κόμματα της χώρας μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ν.Δ., το ΚΚΕ, το Κίνημα Αλλαγής.

Όσον αφορά, τέλος, για να μη μας πουν ότι υπεκφεύγουμε, το καθεστώς εργασίας των πανεπιστημιακών γιατρών, ευχής έργον είναι να βρεθεί κάποτε η νομική και ουσιαστική φόρμουλα, αλλά και η αναγκαία πολιτική και κοινωνική συναίνεση, προκειμένου και αυτή η κατηγορία των γιατρών του δημοσίου συστήματος Υγείας της χώρας μας να εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ.

 

Του Βασίλη Βενιζέλου (HealthView.gr)

 

Ιατροί ΕΣΥ

Ιατροί ΕΣΥ

Είναι προφανές ότι τα περί πολλαπλών καθεστώτων σχέσεων εργασίας στο ΕΣΥ της χώρας μας αποτελούν μία παρανόηση, κάποιες φορές αποτελούν επίσης μία αντιπολιτευτική τακτική από ορισμένες κοινωνικές ομάδες, κυρίως ιδιώτες γιατρούς, αλλά εκείνο το οποίο είναι προς τη θετική κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ στηρίζουν και υποστηρίζουν σχεδόν όλα τα δημοκρατικά κόμματα της χώρας μας

Sending
User Review
2 (1 vote)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 319 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: