Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) : Ανακοίνωση – Καταγγελία

Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.)

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εκλογές της Ε.Ι.Ν.Α. πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου 2017 και τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν στο Πρωτοδικείο λίγες μέρες αργότερα. Η εκλογική διαδικασία διεκπεραιώθηκε όπως προβλέπει το καταστατικό της Ε.Ι.Ν.Α. και η ισχύουσα νομοθεσία. Τα επικυρωμένα κι υπογεγραμμένα πρακτικά στάλθηκαν στην ΟΕΝΓΕ όπως προβλέπεται.

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου 2019, ή 34 περίπου μήνες μετά τις εκλογές κι εν όψει του 10ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Απριλίου 2019, ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ν.Α. ενημέρωσε προφορικά την εκπρόσωπο της ΕΣΙ στο Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. ότι έχει υποβληθεί ένσταση στην ΟΕΝΓΕ για τον αριθμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων της Ε.Σ.Ι. στο Συνέδριο.

Επειδή βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι όποιες ενστάσεις για τα αποτελέσματα πρέπει να κατατίθενται εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία των εκλογών – πράγμα το οποίο δεν έγινε – θεωρούμε ότι η όποια ένσταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και η έγερση «θέματος» λίγες μέρες πριν το Συνέδριο είναι μεθοδευμένη, απαράδεκτη και καταγγελτέα από κάθε άποψη.

Η ένσταση βασίζεται στο ότι βάσει του καταστατικού το εκλογικό μέτρο είναι 1 αντιπρόσωπος ανά 40 ψηφίσαντες και στην προκειμένη περίπτωση, με 580 ψηφίσαντες προκύπτουν 14,5 αντιπρόσωποι. Ο δικαστικός εκπρόσωπος και η Εφορευτική Επιτροπή έκριναν ότι το 14,5 αντιστοιχεί σε 15 αντιπροσώπους κι έτσι αναγράφεται στα πρακτικά των εκλογών τα οποία επικυρώθηκαν από το Πρωτοδικείο!

Σε κάθε περίπτωση, η μη έγκαιρη ένσταση εντός μηνός είναι ευθύνη αποκλειστικά της Ε.Ι.Ν.Α. αλλά και η «ανακάλυψη» σφάλματος – και δη παραμονές του Συνεδρίου – σε αποτελέσματα που έχουν στα χέρια τους εδώ και πολλούς μήνες βαραίνει την ηγεσία της ΟΕΝΓΕ.

Για την Ε.Σ.Ι. δεν είναι τόσο σημαντική η απώλεια ενός αντιπροσώπου στο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ αλλά η μισαλλόδοξη μεθόδευση για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σαν παράταξη, η Ε.Σ.Ι. δεν αποδέχεται τέτοιου είδους τακτικές και προτίθεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα για να αντιταχθεί στην περαιτέρω και επιδεινούμενη πόλωση που επιδιώκουν κάποιοι.

Ενωτική Συνεργασία Ιατρών

 

Καταγγελία, Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.)

Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) - Ανακοίνωση - Καταγγελία

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι όποιες ενστάσεις για τα αποτελέσματα πρέπει να κατατίθενται εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία των εκλογών κι όχι 34 μήνες μετά και δη παραμονές του Συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ!

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 277 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: