Περισσότερες αποδείξεις για τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και μικρότερου εγκεφάλου

Περισσότερες αποδείξεις για τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και μικρότερου εγκεφάλου

Στις γυναίκες, το υψηλότερο σωματικό λίπος συσχετίστηκε με μειωμένο όγκο μόνο σε ένα τμήμα της φαιάς ουσίας, την ωχρά σφαίρα (globus pallidus), ένα μέρος του εγκεφάλου που συνδέεται με την εθελοντική κίνηση.

Δεν επηρεάστηκε μόνο η φαιά ουσία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και η λευκή ουσία του εγκεφάλου -ο ιστός που μεταδίδει την επικοινωνία μέσω του οργάνου- επηρεάστηκε από το υψηλό σωματικό λίπος, παρουσιάζοντας μικροσκοπικές αλλαγές στη δομή του, αν και οι επιπτώσεις αυτών των αλλοιώσεων δεν ήταν σαφείς.

Λόγω περιορισμού των δεδομένων, η μελέτη δεν εξέτασε την γνωστική παρακμή στους συμμετέχοντες, μόνο την αρχιτεκτονική του εγκεφάλου, είπαν οι ερευνητές. Μπορούμε μόνο να σκεφτούμε τι σημαίνουν αυτές οι πτυχές της συρρίκνωσης της γκρίζας ύλης.

Οι ερευνητές επίσης είπαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η αιτιώδης συνάφεια. Εκτός από το ότι η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάζει τη δομή του εγκεφάλου, μια αντίστροφη κατεύθυνση της συσχέτισης θα μπορούσε να είναι δυνατή από μια νευρωνική επίδραση στη ρύθμιση του σωματικού βάρους και τη διατροφική συμπεριφορά.

Τα ευρήματα αναφέρονται περιοδικό Radiology.

 


Ilona A. Dekkers , Philip R. Jansen, Hildo J. Lamb
Radiology, Published Apr 23 2019 https://doi.org/10.1148/radiol.2019181012

Εγκέφαλος, Παχυσαρκία, Επιστήμη

Εγκέφαλος, Παχυσαρκία, Επιστήμη

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και η λευκή ουσία του εγκεφάλου -ο ιστός που μεταδίδει την επικοινωνία μέσω του οργάνου- επηρεάστηκε από το υψηλό σωματικό λίπος

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 246 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: