Τέλος η μεταφορά ψυχικά ασθενών από την ΕΛ.ΑΣ.

Η τραγωδία στην Πάτρα που ξεχείλισε το ποτήρι

Τέλος η μεταφορά ψυχικά ασθενών από την αστυνομία – Η τραγωδία στην Πάτρα που ξεχείλισε το ποτήρι Αναλαμβάνει αυτή την αρμοδιότητα ειδική υπηρεσία του ΕΚΑΒ

Αναλαμβάνει αυτή την αρμοδιότητα ειδική υπηρεσία του ΕΚΑΒ

 

Σταματούν οι διακομιδές ατόμων σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας από την Αστυνομία, όπως προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη 8 Μαΐου ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Την ευθύνη αυτή αναμένεται να αναλάβει ειδική υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Αυτό αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, η οποία επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή το τραγικό περιστατικό μέσα στο Νοσοκομείο του Ρίου στα ΤΕΠ, όπου νεαρός άρπαξε το πιστόλι αστυνομικού που τον συνόδευε και αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να καταλήξει. Το τραγικό αυτό συμβάν φαίνεται πως αποτέλεσε καταλύτη εξελίξεων.

Τι αναφέρει το Νομοσχέδιο

Στο άρθρο 7 του ΣχΝ αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μεταφοράς του ασθενή σε Δημόσια Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Η έως σήμερα μεταφορά από την αστυνομία καταργείται και καθιερώνεται σχετική αρμοδιότητα ειδικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, με δικό της, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, η οργάνωση της οποίας προβλέπεται αναλυτικά και συμπληρώνει τον Οργανισμό του ΕΚΑΒ.

Η συνδρομή της αστυνομίας διατηρείται μόνον για εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ’ όσον διαπιστώνεται αντικειμενικά κίνδυνος για την υγεία του ενδιαφερομένου, κατά τη διαδικασία της μεταφοράς του.

Η σημαντική αυτή αλλαγή βασίζεται στην θέση αρχής που θέλει τον φερόμενο ως ψυχικά ασθενή να αντιμετωπίζεται όπως οποιοσδήποτε άλλος ασθενής και όχι ως πρόσωπο δυνάμει «επικίνδυνο».

Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται στη Διεύθυνση Ιατρικών Υπηρεσιών και Άμεσης Επέμβασης του ΕΚΑΒ νέο Γραφείο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας, με δικό του εξοπλισμό και ρητά καθορισμένες αρμοδιότητες, απολύτως διακριτές από εκείνες των άλλων τμημάτων.

Η ειδική εκπαίδευση και η υγειονομική ταυτότητα του επιφορτισμένου για την μεταφορά προσωπικού επιτρέπει την άμεση πλαισίωση της διαδικασίας ως μιας διαδικασίας παροχής φροντίδας υγείας και όχι αστυνομικής κράτησης.

Άρθρο 7

Μεταφορά του ασθενή σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας για εξέταση και χορήγηση γνωματεύσεων

1. Η μεταφορά του ασθενή στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας αντιμετωπίζεται τεχνικώς όπως η μεταφορά οποιουδήποτε άλλου ασθενή σε νοσοκομείο για εξέταση ή νοσηλεία, και διενεργείται υπό συνθήκες ασφαλείας με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του φερομένου ότι χρήζει ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης.

2. Στο Τμήμα Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ δημιουργείται Γραφείο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας. Ως αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού καθορίζονται : α) η μεταφορά προσώπων που φέρονται ως ψυχικά ασθενείς, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας για την εξέτασή τους, με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές β) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της κίνησης για τη διαχείριση των περιστατικών γ) η εκπαίδευση των πληρωμάτων των ειδικών οχημάτων, για την ασφαλή μεταφορά των φερομένων ως ψυχικά ασθενών, με γνώμονα τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητάς τους δ) η συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την Ελληνική Αστυνομία. Για τις ανάγκες του νέου Γραφείου, διατίθενται από το Υπουργείο Υγείας δέκα (10) συμβατικά οχήματα, με ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων προσώπων. Τα οχήματα, που φέρουν τα διακριτικά του ΕΚΑΒ, κατανέμονται σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες τη χώρας. Το Γραφείο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας στελεχώνει το μόνιμο προσωπικό του ΕΚΑΒ, οι οργανικές θέσεις του οποίου προστίθενται στον Οργανισμό του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας . Κατά τα λοιπά, το Γραφείο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του ΕΚΑΒ.

3. Η μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή ή τρίτων που εμπλέκονται στη μεταφορά, μπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, η συνδρομή οργάνου της ΕΛ.ΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι νοσηλευτές που μεταφέρουν τον εξεταζόμενο παραμένουν στο χώρο της Μονάδας, έως ότου πραγματοποιηθεί η εξέταση και παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Μεταφορά ψυχικά ασθενών

Μεταφορά ψυχικά ασθενών

Η έως σήμερα μεταφορά από την αστυνομία καταργείται και καθιερώνεται σχετική αρμοδιότητα ειδικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, με δικό της, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, η οργάνωση της οποίας προβλέπεται αναλυτικά και συμπληρώνει τον Οργανισμό του ΕΚΑΒ.

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 351 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: