ΠΡΟΣΟΧΗ από τον ΕΜΑ: Αντιρευματικό φάρμακο προκαλεί πνευμονική εμβολή

Πρόκειται για το Xeljanz (tofacitinib) της Pfizer

 

ΠΡΟΣΟΧΗ από τον ΕΜΑ: Xeljanz (tofacitinib): Επικίνδυνο Φάρμακο της Pfizer προκαλεί θρόμβο στους πνεύμονες

Η Επιτροπή για την Ασφάλεια (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)συστήνει όπως οι γιατροί ΔΕΝ θα πρέπει να συνταγογραφούν τη δόση 10 mg δύο φορές της ημέρα του φαρμακευτικού προϊόντος Xeljanz (tofacitinib) σε ασθενείς υψηλού κινδύνου εμφάνισης πνευμονικής εμβολής. 

 Σε αυτούς περιλαμβάνονται ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, καρκίνο, κληρονομικές διαταραχές της πήξης του αίματος ή ιστορικού εμφάνισης θρόμβων αίματος, καθώς και ασθενείς που λαμβάνουν συνδυασμούς ορμονικών αντισυλληπτικών, θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης ή πρόκειται να υποβληθούν σε μείζονα χειρουργική επέμβαση.

Επιπρόσθετα, οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες που δυνατό να αυξήσουν τον κίνδυνο θρόμβων αίματος στους πνεύμονες που περιλαμβάνουν την ηλικία, την παχυσαρκία, το κάπνισμα ή την ακινητοποίηση.

 Το Xeljanz στο παρόν στάδιο είναι εγκεκριμένο για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της σοβαρής μορφής ελκώδους κολίτιδας.

 Οι συστάσεις της PRAC επακολουθούν τα αποτελέσματα υπό διεξαγωγή μελέτης (μελέτη A3921133) σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η μελέτη κατέδειξε αυξημένο κίνδυνο θρόμβων αίματος στους πνεύμονες και θανάτου όταν χρησιμοποιούνταν η δόση των 10mg δύο φορές την ημέρα, η οποία είναι η διπλάσια από τη δόση που συστήνεται για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

 Η νέα συμβουλή σημαίνει ότι, εφόσον τα 10mg είναι η μόνη δόση για έναρξη θεραπείας που συστήνεται για την ελκώδη κολίτιδα, οι ασθενείς με αυτή τη νόσο που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για πήξη του αίματος, δεν θα πρέπει να λάβουν το Xeljanz.

  Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν αυτή τη δόση για οποιαδήποτε νόσο θα πρέπει να αλλάξουν σε εναλλακτικές θεραπείες.

 Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να σταματήσουν ή να αλλάξουν τη δόση του Xeljanz πριν μιλήσουν με το γιατρό τους. Οι ασθενείς θα πρέπει να αναζητούν άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα όπως δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο στήθος ή την πλάτη και να βήχουν αίμα, τα οποία δυνατό να δεικνύουν την παρουσία θρόμβου αίματος στους πνεύμονες.

 Οι νέες συστάσεις είναι προσωρινές και επακολουθούν προγενέστερες συμβουλές της PRAC, όπως να ΜΗΝ υπερβαίνεται η δόση των 5mg δύο φορές της ημέρα για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η PRAC θα διεξάγει τώρα ανασκόπηση όλης της διαθέσιμης πληροφόρησης και επικαιροποιημένη καθοδήγηση θα παρασχεθεί στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

 Πληροφόρηση για τους ασθενείς 

• Μια υπό διεξαγωγή μελέτη σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα κατέδειξε ότι όταν το Xeljanz χορηγούνταν σε δόση 10mg δύο φορές την ημέρα υπήρχε αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επικίνδυνων θρόμβων αίματος στους πνεύμονες και θανάτων.

• Αυτή η δόση είναι ψηλότερη από την εγκεκριμένη δόση των 5mg δύο φορές την ημέρα για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ωστόσο, αυτή η δόση χρησιμοποιείται για την αρχική θεραπεία ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (για διάστημα μέχρι 16 εβδομάδες) και δυνατό να συνεχισθεί σε μερικούς ασθενείς κατά τη συνέχιση της θεραπείας.  

• Ενόσω συνεχίζεται μια σε βάθος ανασκόπηση του Xeljanz, σε περίπτωση που λαμβάνετε το Xeljanz 10mg δύο φορές την ημέρα και διατρέχετε υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση θρόμβων αίματος στους πνεύμονες, ο γιατρός σας δυνατό να σας υποβάλει σε εναλλακτική θεραπεία. 

• Δυνατό να διατρέχετε υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση θρόμβων αίματος στους πνεύμονες σε περίπτωση που: 

 Έχετε καρδιακή ανεπάρκεια (όταν η καρδιά δεν εργάζεται όσο καλά θα πρέπει) 

 Έχετε κληρονομικές διαταραχές της πήξης του αίματος 

Είχατε θρόμβους αίματος στις φλέβες 

 Λαμβάνετε συνδυασμό ορμονικών αντισυλληπτικών ή θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης 

Έχετε καρκίνο 

Θα υποβληθείτε ή είχατε πρόσφατα υποβληθεί σε μείζονα χειρουργική επέμβαση.

• Ο γιατρός σας θα λάβει επίσης υπόψη την ηλικία σας, κατά πόσο είστε παχύσαρκοι (ο δείκτης μάζας σώματος σας είναι μεγαλύτερος από 30), αν καπνίζετε ή είστε ακινητοποιημένος, όταν αξιολογεί τον κίνδυνο να εμφανίσετε θρόμβους αίματος. 

• Σε περίπτωση που λαμβάνετε το Xeljanz, δεν θα πρέπει να αλλάξετε τη δόση ή να σταματήσετε τη λήψη του πριν το συζητήσετε με το γιατρό σας. 

• Θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα τα οποία δυνατό να είναι ενδείξεις ότι έχετε θρόμβο αίματος στους πνεύμονες:  δυσκολία στην αναπνοή, πόνος στο στήθος ή στην πλάτη, να βήχετε αίμα, υπερβολική εφίδρωση και μπλε δέρμα. 

• Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τα φάρμακα σας, θα πρέπει να μιλήσετε με ένα επαγγελματία υγείας.

Πληροφόρηση για του γιατρούς

 

• Έχει παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος πνευμονικής εμβολής και συνολικής θνησιμότητας σε μία μελέτη με tofacitinib 10mg δύο φορές την ημέρα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

• Αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται από την υπό διεξαγωγή μελέτη A3921133, η οποία είναι μια ανοικτής επισήμανσης κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας του tofacitinib 5 mg δύο φορές την ημέρα και tofacitinib 10 mg δύο φορές την ημέρα σε σύγκριση με αναστολέα παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF) σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.  Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ασθενείς είναι από 50 ετών και άνω και έχουν τουλάχιστο ένα επιπρόσθετο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. 

• Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα την μελέτης κατέδειξαν ότι υπήρχαν 19 περιστατικά πνευμονικής εμβολής σε 3,883 ασθενείς στο σκέλος που λάμβαναν tofacitinib 10mg δύο φορές την ημέρα σε σύγκριση με 3 περιστατικά από 3,982 ασθενείς στο σκέλος που λάμβαναν αναστολέα παράγοντα νέκρωσης όγκου. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν 45 θάνατοι από όλες τις αιτίες σε 3,987 έτη ασθενών στο σκέλος που λάμβανε 10mg δύο φορές την ημέρα σε σύγκριση με 25 περιπτώσεις στην ομάδα 3,982 ετών ασθενών που λάμβαναν αναστολέα παράγοντα νέκρωσης όγκου.

• Ενόσω συνεχίζεται μια σε βάθος ανασκόπηση αυτών των κινδύνων, οι γιατροί δεν πρέπει να συνταγογραφούν τη δόση 10 mg δύο φορές την ημέρα σε ασθενείς:

•   Με καρδιακή ανεπάρκεια

•   με κληρονομικές διαταραχές πήξεως

•   που είχαν φλεβικό θρομβοεμβολισμό, είτε εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είτε πνευμονική εμβολή

•   που λαμβάνουν συνδυασμό ορμονικών αντισυλληπτικών ή θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης

•   με κακοήθεια

•   που υποβάλλονται σε μείζονα χειρουργική επέμβαση. 

• Επιπρόσθετα, άλλοι παράγοντες κινδύνου που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν συνταγογραφείται tofacitinib 10mg δύο φορές την ημέρα περιλαμβάνουν την ηλικία, την παχυσαρκία (ΔΜΣ >30), το κάπνισμα και την ακινητοποίηση.

• Οι ασθενείς που ήδη λαμβάνουν 10mg δύο φορές την ημέρα και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πνευμονικής εμβολής θα πρέπει να υποβληθούν σε εναλλακτικές θεραπείες. 

• Ενόσω συνεχίζεται περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, οι συνταγογράφοι θα πρέπει να συνεχίζουν να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη δόση των 5mg δύο φορές την ημέρα για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς και της ψωριασικής αρθρίτιδας. 

• Οι ασθενείς που λαμβάνουν tofacitinib, ανεξάρτητα από την ένδειξη, θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα πνευμονικής εμβολής και να συμβουλεύονται να αναζητούν άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που τα εμφανίσουν.

 

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

Πηγή: http://toavriotisygeias.gr/

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις, Xeljanz (tofacitinib)

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις, Xeljanz (tofacitinib)

Υπήρχαν 19 περιστατικά πνευμονικής εμβολής σε 3,883 ασθενείς στο σκέλος που λάμβαναν tofacitinib 10mg Χ2 σε σύγκριση με 3 περιστατικά από 3,982 ασθενείς στο σκέλος που λάμβαναν αναστολέα παράγοντα νέκρωσης όγκου. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν 45 θάνατοι από όλες τις αιτίες σε 3,987 έτη ασθενών στο σκέλος που λάμβανε 10mg Χ2 σε σύγκριση με 25 περιπτώσεις στην ομάδα 3,982 ετών ασθενών που λάμβαναν αναστολέα παράγοντα νέκρωσης όγκου.

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 351 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: