Δημήτρης Βαρνάβας: Περί ΠΙΣ και απαρτίας

Δημήτρης Βαρνάβας

 

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ) έχει ψηφιστεί ως νόμος 2690/99 και ρυθμίζει όλα τα ζητήματα λειτουργίας των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ανάμεσα στα οποία υπάγεται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Δυστυχώς, ενώ ορισμένοι εκτοξεύουν με ευκολία υβριστικούς χαρακτηρισμούς, δεν κάνουν το στοιχειώδες: να μελετήσουν βασικά σημεία και διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, πιστεύοντας πως οι κραυγές περί «πραξικοπήματος» και «μαύρης νύχτας στον ΠΙΣ» μπορούν να καλύψουν την άγνοιά τους.

Ισχυρίζονται οι συγκεκριμένοι πως η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρασκευής 17 Μαΐου που όρισε νέο μεταβατικό Πρόεδρο στη θέση του παραιτηθέντος δεν είχε απαρτία. Παραθέτουμε λοιπόν αυτούσια τη σχετική διάταξη του Κώδικα, η οποία ρητά αναφέρει πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται και η απαρτία υπάρχει αν παρίσταται το 1/3 των μελών.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ 2690/1999

Άρθρο 14 

Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία

1.Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τρόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 15 Μαΐου παρίσταντο 7 μέλη. Το όγδοο μέλος ήταν ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΠΙΣ που προσκάλεσε τη συνεδρίαση, όμως την τελευταία στιγμή παραδόξως δήλωσε κώλυμα.

Μάλιστα το κώλυμα που επικαλέστηκε ήταν πως.. έκαψε φλάντζα! Όπως ο νόμος ορίζει, όταν κωλύεται ο Α΄ Αντιπρόεδρος καθήκοντα αναλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Αυτό και έγινε. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος συγκάλεσε επανάληψη της συνεδρίασης σε δύο μέρες, ώστε (να διορθωθεί η φλάντζα) και να μπορέσει ο Α΄ Αντιπρόεδρος να παραστεί και να προεδρεύσει της συνεδρίασης. Εις μάτην. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος δεν εμφανίστηκε. Εντούτοις το ΔΣ συνεδρίασε νόμιμα, προεδρεύοντος του Β΄ Αντιπροέδρου, και έχοντας απαρτία 6 μελών εξέλεξε νέο μεταβατικό Πρόεδρο.

Όμως το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί αυτοί που κραυγάζουν, απέφυγαν να προσέλθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να υπάρχει απαρτία, να εκλεγεί μεταβατικός Πρόεδρος και να δοθεί λύση στα τεράστια ζητήματα που είχαν ανακύψει στον ΠΙΣ μετά τη νοθεία.

Συγκεκριμένα υπήρχε κίνδυνος να πάψει η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος σε νέους γιατρούς, να τιναχτούν στον αέρα οι εξετάσεις ειδικότητας και να μείνουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του ΠΙΣ λόγω των λαθροχειριών που έγιναν και οδήγησαν σε κλείδωμα των τραπεζικών λογαριασμών.

Δυστυχώς, αυτοί που έκαναν τη νοθεία στις εκλογές, υπεξαίρεσαν το εκλογικό υλικό και χρησιμοποίησαν όλες τις αθέμιτες μεθοδεύσεις για να αλώσουν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο δεν πρόκειται ούτε να ζητήσουν συγνώμη, ούτε να επανορθώσουν τη ζημία που έφεραν στο κύρος της Ιατρικής Κοινότητας.

Θα σκούζουν και θα ισχυρίζονται πως είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του Συλλόγου, τον οποίο κατέχουν κληρονομικώ δικαίω.

Θα σκούζουν μέχρι να βραχνιάσουν.

Εν τω μεταξύ οι εκλογές θα γίνουν εκ νέου στις 22 Ιουνίου, ώστε να καθαρίζει το τοπίο από το νέφος της νοθείας..

 

Δημήτρης Βαρνάβας

 

ΠΗΓΗ

Βαρνάβας, ΠΙΣ

Βαρνάβας, ΠΙΣ

Δυστυχώς, αυτοί που έκαναν τη νοθεία στις εκλογές, υπεξαίρεσαν το εκλογικό υλικό και χρησιμοποίησαν όλες τις αθέμιτες μεθοδεύσεις για να αλώσουν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο δεν πρόκειται ούτε να ζητήσουν συγνώμη, ούτε να επανορθώσουν τη ζημία που έφεραν στο κύρος της Ιατρικής Κοινότητας.

Sending
User Review
5 (2 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 488 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: