ΑΠΚΙ: Ιδού οι λαθροχειρίες στις ακυρωθείσες εκλογές του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά από καθυστέρηση 12 ημερών, προχώρησε σε επανακαταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.

 

 

ΑΠΚΙ: Ιδού οι λαθροχειρίες στις ακυρωθείσες εκλογές του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

 

Με μία εκτενή ανακοίνωση του Βλαδίμηρου Παναγιωτίδη, η Ανερξάρτητη Προοδευτική Κίνηση Γιατρών (ΑΠΚΙ) εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους έλαβαν χώρα οι παρατυπίες και οι λαθροχειρίες στις πολύ πρόσφατες, ακυρωθείσεις από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Βλαδίμηρου Παναγιωτίδη έχει ως εξής:

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την επομένη των εκλογών του Π.Ι.Σ. της 3ης Μαρτίου 2019 κατετέθησαν ενστάσεις προς την EφορευτικήEπιτροπή από υποψηφίους συμβούλους της παράταξης ΔΗΚΙ-ΕΝΟ.ΣΥ. (κ.Εξαδάκτυλου), ζητώντας επανακαταμέτρηση.

Η EφορευτικήEπιτροπή, μετά από καθυστέρηση 12 ημερών, προχώρησε σε επανακαταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.

Παραθέτω τα αποτελέσματα καταμέτρησης από το 1ο πρακτικό της Eφορευτικής Eπιτροπής, μετά το πέρας της ψηφοφορίας της 03/03/2019 και της επανακαταμέτρησης από το 2ο πρακτικό της ίδιας επιτροπής (μετά από 12 ημέρες) με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι σύμβουλοι της ΔΗΚΙ-ΕΝΟ.ΣΥ.

 

ΔΗΚΙ-ΕΝΟ.ΣΥ.
1ΟΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Ε. 03/03/2019 2ΟΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Ε. 15/03/2019
  ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ   ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1 Εξαδάκτυλος Αθανάσιος 189   Εξαδάκτυλος Αθανάσιος 192
2 Μαστοράκου Άννα 118   Μαστοράκου Άννα 118
3 Παπανδρούδης Ανδρέας 108   Παπανδρούδης Ανδρέας 109
4 Γιαννακόπουλος Κων/νος 107   Γιαννακόπουλος Κων/νος 83
5 Βαβουρανάκης Χάρης 96   Βαβουρανάκης Χάρης 96
6 Ελευθερίου Γεώργιος 92   Ελευθερίου Γεώργιος 92
7 Κουτσόπουλος Κων/νος 91   Κουτσόπουλος Κων/νος 92
8 Ψυχογυιός Βασίλειος 90   Ψυχογυιός Βασίλειος 89
9 Καψαμπέλης Παύλος 86   Καψαμπέλης Παύλος 85
10 Κούλας Χαράλαμπος 69   Κούλας Χαράλαμπος 69
11 Πλατανησιώτης Νικόλαος 65   Πλατανησιώτης Νικόλαος 65
12 Σουμαλεύρης Δημήτριος 59   Σουμαλεύρης Δημήτριος 48
13 Παπαθανάσης Παντελής 43   Παπαθανάσης Παντελής 43
14 Τσιρώνη Μαρία 39   Τσιρώνη Μαρία 39
15 Χρονόπουλος Ιωάννης 36   Χρονόπουλος Ιωάννης 36
16 Παπαδόπουλος Λάζαρος 32   Παπαδόπουλος Λάζαρος 32
17 Προβέτζας Παναγιώτης 32   Προβέτζας Παναγιώτης 32
18 Τσάμης Ευθύμιος 31   Τσάμης Ευθύμιος 31
19 Κορωνιώτης Γεώργιος 24   Κορωνιώτης Γεώργιος 24
20 Αντωνοπούλου Σταυρούλα 19   Αντωνοπούλου Σταυρούλα 19

 

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι στην καταμέτρηση των σταυρών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας υπήρχαν στοιχεία νόθευσης της βούλησης του ιατρικού σώματος. Δυστυχώς δεν υπήρξε η στοιχειώδης αυτοκριτική για τη διαφορά των ψήφων που έλαβαν οι σύμβουλοι στα δύο πρακτικά της Eφορευτικής Eπιτροπής.

Ο κ.Εξαδάκτυλος προχώρησε σε συγκρότηση Δ.Σ. χωρίς να αποστείλει στο Υπουργείο Υγείας τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής και όλο το εκλογικό υλικό, σύμφωνα με το άρθρο 280, παρ.13 του ν.4512/2018, προκειμένου ο Υπουργός να επικυρώσει την όλη διαδικασία των αρχαιρεσιών του Π.Ι.Σ.

Απεναντίας,ο νόμος τηρείται κατά γράμμα σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι αποστέλλουν το εκλογικό υλικό προς επικύρωση στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πριν τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Ακολούθησαν καταγγελίες υποψηφίων συμβούλων της ΔΗΚΙ-ΕΝΟ.ΣΥ. προς τον Υπουργό και αποφάσεις Ιατρικών Συλλόγων που καταγγέλλουν τη νοθεία. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπό την προεδρεία του κ.Εξαδάκτυλου που ακολούθησαν, η δική μας παράταξη (Α.Π.Κ.Ι.) αρνήθηκε να συμμετάσχει δηλώνοντας εγγράφως τη διαφωνία της και ζητώντας να υπάρξει πρώτα επικύρωση των αποτελεσμάτων από τον Υπουργό και εν συνεχεία νόμιμη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.

Παρά τις προτάσεις μας ο κ. Εξαδάκτυλος καθυστερούσε εσκεμμένα την αποστολή του εκλογικού υλικού προς το Υπουργείο Υγείας και ο Υπουργός με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΥ οικ. 1245/26-03-2019 έγγραφό του ζητά επειγόντως από τον Π.Ι.Σ. την αποστολή του πρωτότυπου εκλογικού υλικού προς επικύρωση.

Τελικά οι κ. Εξάδακτυλος-Ελευθερίου απέστειλαν στο Υπουργείο Υγείας τμήμα του εκλογικού υλικού με ψηφοδέλτια σε φωτοαντίγραφα (ασπρόμαυρα).

Μετά από αναμονή 50 ημερών εκδόθηκε υπουργική απόφαση(αρ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π.οικ.32382/25-04-2019), η οποία δεν επικυρώνει τις εκλογές της 3ης Μαρτίου 2019 και δίνει εντολή στο προηγούμενο Δ.Σ. να προκηρύξει νέες εκλογές εντός διμήνου, όπως προβλέπει ο νόμος.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, παραιτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. που θα διενεργούσε τις εκλογές κ. Μιχ. Βλασταράκος και ανακύπτει ζήτημα εκλογής νέου μεταβατικού Προέδρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ.13 του ν.4512/2018, όταν κωλύεται ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο και όταν κωλύεται ο τελευταίος αναπληρώνεται από τον Β’ Αντιπρόεδρο.

Ο Α’Αντιπρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση του Δ.Σ. για τη 15/05/2019, κατόπιν έγγραφου αιτήματος για τη σύγκληση του Δ.Σ. από 5 συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ. 2 του ν.4512/2018.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 15/05/2019 συγκλήθηκε νόμιμα από τον Α΄Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπλήρωνε τον παραιτηθέντα Πρόεδρο. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν 7 μέλη, ενώ ο Α’ Αντιπρόεδρος, που προσκάλεσε τη συνεδρίαση, δεν προσήλθε. Προήδρευσε ο Β’ Αντιπρόεδρος, ο οποίος αφού διαπίστωσε τη μη ύπαρξη απαρτίας, συγκάλεσε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κ.Δ.Δ. του ν.2690/1999 την επανάληψη της συνεδρίασης για την 17/05/2019.

Στην επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία προβλέπεται από το νόμο απαρτία του 1/3 των μελών του Δ.Σ. (5 μέλη), παρευρέθησαν 6 μέλη. Προήδρευσε ο Β’ Αντιπρόεδρος, διότι δεν προσήλθε ο Α’ Αντιπρόεδρος. Διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Επίλογος

Το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο στη θέση του παραιτηθέντος και όρισε ως ημέρα νέων εκλογών την 22/06/2019. Διευθετεί και επιλύει θέματα καθημερινής λειτουργίας και προσπαθεί, μετά την ενεργοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι είχαν κλειδωθεί λόγω των προηγηθέντων γεγονότων,  να αποκαταστήσει την ομαλή μισθοδοσία του προσωπικού και να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του Π.Ι.Σ. έναντι τρίτων. Επίσης διευθετεί όλες τις αποφάσεις χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος σε νέους ιατρούς και προσπαθεί να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες των εξετάσεων απόκτησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος”.

 

Του Βασίλη Βενιζέλου

ΠΗΓΗ

 

Εκλογική νοθεία, Λαθροχειρίες, ΠΙΣ

Εκλογική νοθεία, Λαθροχειρίες, ΠΙΣ

Με μία εκτενή ανακοίνωση του Βλαδίμηρου Παναγιωτίδη, η Ανερξάρτητη Προοδευτική Κίνηση Γιατρών (ΑΠΚΙ) εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους έλαβαν χώρα οι παρατυπίες και οι λαθροχειρίες στις πολύ πρόσφατες, ακυρωθείσεις από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 278 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: