Πως θα λειτουργήσουν οι Χώροι Ελεγχόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) Ναρκωτικών

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση

Χώροι Ελεγχόμενης Χρήσης Ναρκωτικών

Υπεγράφη από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, η απόφαση για τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών (ΧΕΧ), η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ίδρυσης τους σκοπούς λειτουργίας τους καθώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι «Δεν αποτελεί άδικη πράξη η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός των συγκεκριμένων χώρων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών.

Στους σκοπούς λειτουργίας των ΧΕΧ περιλαμβάνονται η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών ναρκωτικών ουσιών, η προστασία της Δημόσιας Υγείας, η μείωση του επιπολασμού των μεταδιδόμενων νόσων στον πληθυσμό των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και η πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση υπερδοσολογίας.

Επίσης, η δημιουργία επαφής με πληθυσμούς χρηστών οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από άλλες υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης, η κινητοποίηση των ληπτών/ριών των υπηρεσιών των ΧΕΧ και η διασύνδεσή τους με προγράμματα θεραπείας, η προώθηση της διασύνδεσης με δομές κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και θεραπείας, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εντός των ΧΕΧ περιλαμβάνουν:

 • Ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την ενέσιμη χρήση προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών από τους λήπτες/ριες των υπηρεσιών και τη βραχεία παραμονή τους αμέσως μετά τη χρήση.
 • Κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών. Επείγουσα φροντίδα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας.
 • Συμβουλευτική ενημέρωση για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών κα την πρόληψη υπερδοσολογίας.
 • Διασύνδεση με προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης και υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας.
 • Διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα με υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, παροχής σίτισης, ένδυσης, στέγασης και φιλοξενίας.
 • Διασύνδεση με δομές επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
 • Παρέμβαση στην κρίση.
 • Συμβουλευτική και κατάλληλα μέσα (προφυλακτικά, σύνεργα χρήσης) για την αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και άλλων μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Εντός των ΧΕΧ δύνανται να παρέχονται:

 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής.
 • Ουσίες ανταγωνιστές ναρκωτικών ουσιών (όπως για παράδειγμα Ναλοξόνη) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών περιστατικών υπερδοσολογίας.
 • Υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής.
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας και σίτισης.
 • Οι λήπτες των υπηρεσιών πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μην παρακολουθούν πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης ή απεξάρτησης ή θεραπείας με υποκατάστατα και να μην συνοδεύονται από ανηλίκους κατά την επίσκεψη τους σε ΧΕΧ.

Πρόσβαση σε ανώνυμα στοιχεία των χρηστών παρέχεται σε ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα τεκμηρίωσης, ανεξάρτητους ερευνητές, δημόσιες αρχές, με σκοπό την έρευνα, την αξιολόγηση και την ποιοτική και ποσοτική μελέτη και ανάλυση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΧΕΧ. Παρέχονται, επίσης, στο θεραπευτικό προσωπικό των δομών με τις οποίες διασυνδέεται ο ΧΕΧ, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας και αναλογικά προς τον σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση αυτή το θεραπευτικό προσωπικό αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά σε στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένους λήπτες της υπηρεσίας και όχι στο σύνολο του Μητρώου

 

 

Ναρκωτικά, Χώροι Ελεγχόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

Χώροι Ελεγχόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

Υπεγράφη από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, η υπουργική απόφαση για τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών (ΧΕΧ), η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ίδρυσης τους σκοπούς λειτουργίας τους καθώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 642 access attempts in the last 7 days.