Προκηρύξεις θέσεων ιατρών ΕΣΥ ανά ΥΠΕ (ενημέρωση 4-6-2019)

 

Υπουργείο Υγείας - Προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ ανά ΥΠΕ (ενημέρωση 4-6-2019)

 

 

Ενημέρωση για έκδοση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Bεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, η οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας. ΕΚΔΙΚΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Πληροφορίες εδώ)
  2. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.

1η ΥΠΕ 

2η ΥΠΕ

3η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ

5η ΥΠΕ

6η ΥΠΕ

7η ΥΠΕ

Πηγή: Ιστοσελίδες ΥΠΕ

Προκηρύξεις, Νοσοκομειακοί ιατροί

Προκηρύξεις, Νοσοκομειακοί ιατροί

Προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ ανά ΥΠΕ (ενημέρωση 4-6-2019) – Πληροφορίες για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, θέσεις ανά νοσοκομείο κτλ

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 420 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: