Τα εντερικά βακτήρια επηρεάζουν την ανταπόκριση στα φάρμακα

Το εύρημα υπογραμμίζει το ρόλο που παίζουν τα εντερικά βακτήρια στο πόσο καλά ανταποκρίνονται οι άνθρωποι σε φάρμακα

Τα εντερικά βακτήρια επηρεάζουν την ανταπόκριση στα φάρμακα

Τα εντερικά βακτήρια που επεξεργάζονται περισσότερα από 150 φάρμακα εντοπίστηκαν από ερευνητές, που επίσης εντόπισαν γονίδια που δίνουν στα βακτήρια αυτή την ιδιότητα.

Το εύρημα υπογραμμίζει το ρόλο που παίζουν τα εντερικά βακτήρια στο πόσο καλά ανταποκρίνονται οι άνθρωποι σε φάρμακα, σύμφωνα με την ομάδα του Yale University.

Η Maria Zimmermann-Kogadeeva, δήλωσε ότι είναι πιθανό ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γονίδια ή είδη βακτηρίων για την πρόβλεψη της ικανότητας των εντερικών βακτηρίων να μεταβολίζουν κάποιο φάρμακο.

H Zimmermann-Kogadeeva, δήλωσε ότι η έρευνα είναι το πρώτο βήμα στον εντοπισμό βιοδεικτών που θα μπορούσαν να βοηθούν γιατρούς να συνταγογραφούν τα φάρμακα που είναι πιο αποτελεσματικά και ασφαλή για ασθενείς.

Οι ερευνητές εξέτασαν αν και πώς 271 φάρμακα τροποποιούνται χημικά από 76 είδη εντερικών βακτηρίων. Σχεδόν δυο τρίτα από τα φάρμακα μεταβολίζονταν από τουλάχιστον ένα είδος βακτηρίων.

Οι ερευνητές στη συνέχεια εντόπισαν πολλά από τα γονίδια που επέτρεπαν στα βακτήρια να μεταβολίζουν τα φάρμακα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ευρείες ποικιλίες στον αριθμό αυτών των γονιδίων σε υγιείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι διαφορές εξηγούν γιατί τα εντερικά βακτήρια ορισμένων μεταβολίζουν τα φάρμακα γρήγορα ενώ άλλοι αντιδρούν στα ίδια φάρμακα αργά ή καθόλου.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η νέα έρευνα αποτελεί χρήσιμο πρώτο βήμα στην κατανόηση της συμβολής του μικροβιώματος στο μεταβολισμό φαρμάκων, δήλωσε ο Michael Zimmermann.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature.

iatronet

 

 


  • Mapping human microbiome drug metabolism by gut bacteria and their genes

Michael Zimmermann, Maria Zimmermann-Kogadeeva, Rebekka Wegmann & Andrew L. Goodman

Nature (2019), Published DOI:   htpps://doi.org/10.1038/s41586-019-1291-3

Φάρμακα, Μικροβίωμα, εντερικά βακτήρια

Φάρμακα, εντερικά βακτήρια

Τα εντερικά βακτήρια επηρεάζουν την ανταπόκριση στα φάρμακα. Το εύρημα υπογραμμίζει το ρόλο που παίζουν τα εντερικά βακτήρια στο πόσο καλά ανταποκρίνονται οι άνθρωποι σε φάρμακα

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 424 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: