ΒΑΣΙΑΔΗΣ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Εν αναμονή των εκλογών του ΠΙΣ που θα διενεργηθούν στις 22 Ιουνίου 2019, διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανακοινώσεις υποψηφίων, δια των οποίων επιχειρείται προσέγγιση των γεγονότων που οδήγησαν στην επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας.

Στις ανακοινώσεις αυτές παραλείπεται η αναφορά στα γεγονότα καλπονοθείας που κατεγράφησαν στις 3 Μαρτίου 2019 και τα οποία καταγγέλθησαν από υποψηφίους της ίδιας της παράταξης που τότε πλειοψήφησε.

Παραλείπεται επίσης το γεγονός της άρνηση προσκόμισης στον Υπουργό Υγείας του εκλογικού υλικού, ώστε να γίνει επικύρωση των εκλογών σύμφωνα με τον νόμο.

Παραλείπεται επί πλέον η αναφορά στην εξαφάνιση του εκλογικού υλικού, καθώς και στις έκνομες ενέργειες που συντελέστηκαν μετά τις εκλογές, οι οποίες προκάλεσαν το «κλείδωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του ΠΙΣ, την διακοπή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων και την αναστολή της ομαλής διεκπεραίωσης των λειτουργικών οφειλών του ΠΙΣ έναντι τρίτων.

Φαίνεται τέλος να αγνοείται το γεγονός ότι όλες οι διαπιστωθείσες και καταγγελθείσες παρανομίες προκάλεσαν την ελεγκτική παρέμβαση του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), η έρευνα του οποίου συνεχίζεται μετά την πρώτη καταγραφή των παρανόμων πράξεων που συντελέστηκαν στον ΠΙΣ, πριν αναλάβει το Υπηρεσιακό Δ.Σ.

Για τους συντάκτες των ανακοινώσεων, τα γεγονότα που προκάλεσαν την επανάληψη των εκλογών ξεκινούν εν αιθρία με την απόφαση του Υπουργού Υγείας να μη επικυρώσει τις εκλογές και να διορίσει το προηγούμενο ΔΣ για να διενεργήσει νέες.

Παρουσιάζεται δηλαδή το ζήτημα, ωσάν να ξύπνησε ένα πρωί ο Υπουργός και μη έχοντας με τι να ασχοληθεί εξέδωσε την συγκεκριμένη απόφαση.

Αυτή η κατ αρχή προσέγγιση προσβάλλει την νοημοσύνη των ίδιων των συντακτών αλλά και των αναγνωστών των συγκεκριμένων ανακοινώσεων.

Ο οποιοσδήποτε μπορεί να αμφισβητήσει και να επικρίνει πολιτικά αυτήν την υπουργική απόφαση. Η νομιμότητα της όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς αυτήν ακριβώς την αρμοδιότητα αποδίδει στον Υπουργό Υγείας ο νόμος, με τις διατάξεις περί εποπτείας των ΝΠΔΔ, όπως είναι ο ΠΙΣ.Το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ως Ανώτατη Δικαστική Αρχή απέρριψε τις προσφυγές εναντίον της υπουργικής απόφασης που περιλάμβαναν λήψη ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση αναστολής αυτής, ουσιαστικά επικύρωσε την νομιμότητα της και την νομιμότητα του διορισμού του 15μελούς ΔΣ με αποκλειστική αρμοδιότητα την διενέργεια των νέων εκλογών εντός διμήνου και την τρέχουσα διαχείριση του ΠΙΣ.

Ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο δίδεται από τους συντάκτες των αναφορών στην εσωτερική διαδικασία ανάδειξης του νέου Προέδρου του υπηρεσιακού ΔΣ, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Έτσι οι συντάκτες των αναφορών ενδύονται δικαστική τήβενο και επιχειρούν ως μαθητευόμενοι μάγοι των νομικών επιστημών να γνωμοδοτήσουν περί της υπερίσχυσης των διατάξεων «περί απαρτίας» του ν.4512/2018, έναντι των αντιστοίχων του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), παρά τις υπεύθυνες νομικές γνωμοδοτήσεις έγκυρων και υπεύθυνων νομικών, τους οποίους επιχειρούν να απαξιώσουν.

Μάλιστα επισημαίνουν ότι, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας αφορά τα διορισμένα συμβούλια όπως είναι τα υπηρεσιακά και όχι τα εκλεγμένα των Ν.Π.Δ.Δ., παραγνωρίζοντας οτι ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ συμβαίνει.

Το σημερινό 15μελές Δ.Σ. του ΠΙΣ, είναι ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ γιά ειδικό βραχυπρόθεσμο σκοπό και επομένως σύμφωνα και με την ίδια την διατυπωθείσα γνώμη των συντακτών, εμπίπτει στις διατάξεις «περί απαρτίας» του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Πρίν όμως οι συντάκτες των συγκεκριμένων ανακοινώσεων προχωρήσουν σε εσφαλμένες διατυπώσεις, περί «ομάδος των 6» εντός του διορισμένου 15μελούς ΔΣ, έπρεπε να αναρωτηθούν, πως είναι δυνατόν στην διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου του υπηρεσιακού ΔΣ του ΠΙΣ, να υπερισχύσουν οι 6 έναντι των 9, όταν μάλιστα η σχετική συνεδρίαση συγκλήθηκε νομίμως από τον Προεδρεύοντα Α΄Αντιπρόεδρο, που σαφώς δεν συμπεριλαμβάνεται στους υποτιθέμενους 6.

Θα μπορούσε δηλαδή η υποτιθέμενη πλειοψηφία του ΔΣ να εκλέξει τον Πρόεδρο της δικής της επιλογής, εάν ετίθετο θέμα για το πρόσωπο του τελικά εκλεγέντος.

Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα των 6 στο σημερινό 15μελές ΔΣ του ΠΙΣ, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΔΗΚΙ-ΕΝΟΣΥ και άλλων παρατάξεων, που διορίστηκαν από τον Υπουργό Υγείας συνολικά, με αποκλειστική αρμοδιότητα την διενέργεια των νέων εκλογών και την τρέχουσα διαχείριση του ΠΙΣ.Η απόφαση του κάθε εκλέκτορα του ΠΙΣ να θέσει υποψηφιότητα με την παράταξη της προτίμησης του είναι αναφαίρετο δικαίωμα του, δεν αμφισβητείται και δεν χρήζει καμιάς επεξήγησης.

Όταν όμως επιχειρείται να αιτιολογηθεί η επιλογή με ανύπαρκτους νομικίστικους όρους, που βασίζονται σε ψευδή πληροφόρηση, τότε βεβαίως και τίθεται ζήτημα ηθικής τάξεως.

Σε κάθε περίπτωση η κλιμακούμενη αμφισβήτηση ως προς το πρόσωπο που προεδρεύει στο Υπηρεσιακό Δ.Σ. του ΠΙΣ παραπέμπει ευθέως στην black humor περίπτωση του νεαρού, που αποφάσισε να δολοφονήσει τους γονείς του για να μπορέσει να πάει εκδρομή με το Ορφανοτροφείο.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους.

 

Βασιάδης, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)

Βασιάδης, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)

Όταν όμως επιχειρείται να αιτιολογηθεί η επιλογή με ανύπαρκτους νομικίστικους όρους, που βασίζονται σε ψευδή πληροφόρηση, τότε βεβαίως και τίθεται ζήτημα ηθικής τάξεως.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 642 access attempts in the last 7 days.