ΦΕΚ: Ιατρική εκπαίδευση / εξειδίκευση: Βιοπαθολογία, Χειρουργική Παίδων, Χειρουργική & Προϋποθέσεις εξειδίκευσης

Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής – Χειρουργικής Παίδων – Χειρουργικής – Προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης

Υπουργείο Υγείας

Τα ΦΕΚ που αφορούν την κάθε ενότητα σε μορφή PDF

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υγείας

Ιατρική Εκπαίδευση, Ιατρική εξειδίκευση, ΦΕΚ

Ιατρική Εκπαίδευση, Ιατρική εξειδίκευση, ΦΕΚ,

Τα ΦΕΚ που ορίζουν την εκπαίδευση των ιατρικών ειδικοτήτων : Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής – Χειρουργικής Παίδων – Χειρουργικής και Προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 490 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: