ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΟΦ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ,ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 164 «Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) του ν. 4600/2019 « Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43) στο ΚΕ.Σ.Υ και της αριθμ. Γ5α/ΓΠοικ.46340/18-6-2019 Υπουργικής απόφασης, περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ),που αφορούν στην έγκριση της οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις, ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής, ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.

 

 

Ιατρική Εκπαίδευση, Συνέδρια

Εγκύκλιος - Συνέδρια

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ),που αφορούν στην έγκριση της οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις, ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής, ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.

 

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 422 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: