ΜΕΤΩΠΟ: Καταγγελία για παράνομες προσλήψεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

 Επιλήψιμες, φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διαδικασίες για πρόσληψη υπαλλήλων στον ΠΙΣ

 

 Επιλήψιμες, φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διαδικασίες για πρόσληψη υπαλλήλων στον ΠΙΣ

 

Η καταγγελία μας, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στον υπουργό Υγείας (ΑΠ 3248/13-8-2019) και αφορά σε παράνομες προσλήψεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Με εκτίμηση
Τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ

Βαρνάβας Δημήτρης
Ψαλτάκος Μιχάλης


 

Επιλήψιμες, φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διαδικασίες για πρόσληψη υπαλλήλων στον ΠΙΣ

 

Στις 8 Αυγούστου 2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο κ. Εξαδάκτυλο και τον Γραμματέα κ. Ελευθερίου.

Η πρόσκληση αφορά σε πρόσληψη δύο υπαλλήλων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου.

1.- Η εν λόγω πρόσκληση ούτε συζητήθηκε, ούτε αποφασίστηκε ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, το οποίο αποτελεί το μόνο αρμόδιο όργανο για λήψη τέτοιων αποφάσεων.

2.- Περαιτέρω στην προκήρυξη γίνεται λόγος για αξιολόγηση υποψηφίων από Επιτροπή «που έχει συσταθεί γι αυτό το σκοπό».

Η αλήθεια είναι πως ποτέ δε συστάθηκε τέτοια Επιτροπή.

3.-Τέλος, η προκήρυξη αναρτάται εν μέσω Αυγούστου και με περιθώριο υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αυστηρά πέντε ημερών (εκ των οποίων δύο αργίες) και η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ.

Είναι προφανές πως κάθε υποψήφιος του οποίου η αίτησή θα απορριφθεί, έχει βάσιμο λόγο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και ν΄ ακυρώσει την προκήρυξη, διασύροντας τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για επιλήψιμες, φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διαδικασίες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δείγμα της περιφρονητικής στάσης του Προεδρείου του ΠΙΣ απέναντι στο ΔΣ και τη νομιμότητα που καταστρατηγείται κατ΄ επανάληψη.

Ως μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ θεωρούμε πως τέτοιες πρακτικές επιδεινώνουν τραγικά την ανυποληψία του ΠΙΣ που ξεκίνησε από τα φαινόμενα νοθείας στις εκλογές του Μαρτίου.

Το Προεδρείο του ΠΙΣ πρέπει ν΄ αντιληφθεί πως ούτε τα μέλη του ΔΣ, ούτε οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας πρόκειται να παραμείνουν απαθείς απέναντι σ΄ αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις που διασύρουν την Ιατρική Κοινότητα.

Τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ

Βαρνάβας Δημήτρης
Ψαλτάκος Μιχάλης

Καταγγελία για παράνομες προσλήψεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΠΙΣ - Ρουσφετολογικές προσλήψεις

ΜΕΤΩΠΟ: Καταγγελία για επιλήψιμες, φωτογραφικές και ρουσφετολογικές και παράνομες διαδικασίες για πρόσληψη υπαλλήλων στον ΠΙΣ

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 245 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: