Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΙΣ

Η απαιτούμενη απαρτία εξασφαλίστηκε από την συμμετοχή του εκπροσώπου της παράταξης ΔΗΠΑΚ και του εκπροσώπου της παράταξης ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Μέλος Δ.Σ. του ΠΙΣ

Μετά την πάροδο επαρκούς χρονικού διαστήματος από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στις 22 Ιουνίου 2017 και την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του αντιπροσωπευτικότερου φορέα ιατρικής εκπροσώπησης της χώρας, είναι αναγκαία μια νηφάλια προσέγγιση των γεγονότων που προηγήθηκαν, τα οποία προκάλεσαν αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες, που ο απόηχος τους παραμένει έντονος.

Οι εκλογές της 3 Μαρτίου 2019 που ανέδειξαν με υψηλό ποσοστό την παράταξη ΕΝΟΣΥ-ΔΗΚΙ με εννέα έδρες έναντι των 15 του Διοικητικού Συμβουλίου, αμαυρώθηκαν από τα φαινόμενα καλπονοθείας που εκδηλώθηκαν, τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν, την αρνητική δημοσιότητα που έλαβαν και την επισφαλή διαχείριση που ακολούθησε.

Αποτέλεσμα όλων αυτών υπήρξε η μη επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από τον έχοντα την κατά νόμο εποπτεία Υπουργό Υγείας και η ανάθεση στο προηγούμενο Δ.Σ. της διενέργειας νέων εκλογών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου και ανέδειξαν τα νέα όργανα Διοίκησης του Π.Ι.Σ.

Το διάστημα που μεσολάβησε χαρακτηρίστηκε από γεγονότα πρωτόγνωρα για την ιστορία και την παράδοση του Π.Ι.Σ., που προκάλεσαν τις εύλογες αντιδράσεις, την αγανάκτηση, την χλεύη και την απογοήτευση της Ιατρικής Κοινότητας ενώ αποτέλεσαν αντικείμενο έντονου απαξιωτικού δημόσιου σχολιασμού.

Κατά τις εκλογές της 22 Ιουνίου το εκλογικό σώμα ανέδειξε και πάλι την ίδια παράταξη ως πρώτη κατά σειρά αποτελεσμάτων, αποστερώντας της όμως την απόλυτη πλειοψηφία, καθώς την περιόρισε στις επτά έδρες από τις εννέα που κατείχε επί συνόλου δεκαπέντε του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. μετά τις προηγούμενες εκλογές.

Ακολούθησε μια ιδιότυπη διαδικασία για την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα με άκαρπες συνεδριάσεις τις οποίες συγκάλεσε ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος της μειοψηφικά πλειοψηφήσασας ομάδας.

Από την κείμενη νομοθεσία ορίζεται ότι η συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. για την εκλογή Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα και Ταμία, συγκαλείται εντός 8 ημερών από την ημέρα της εκλογής, μετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης μέλους της πλειοψηφούσας παράταξης.

Εάν ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν λάβει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία στις δύο πρώτες συνεδριάσεις, τότε σε τρίτη συνεδρίαση εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία ο λαμβάνων τους περισσότερους ψήφους μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση υποψηφίων. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τα υπόλοιπα αξιώματα.

Σύμφωνα με την παράδοση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στις περιπτώσεις που κάποια ομάδα δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία, πριν τις συνεδριάσεις προηγείται διαβούλευση με τις άλλες ομάδες, ώστε δια της προγραμματικής σύγκλεισης και της κοινής αποδοχής προσώπων να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη πλειοψηφική συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και η συναίνεση στην διαμόρφωση των εισηγήσεων και την λήψη αποφάσεων.

Διαφάνηκε ωστόσο εξ αρχής ότι στις προθέσεις της μειοψηφικά πλειοψηφούσας ομάδας του Δ.Σ., δεν υπήρξε η συνεννόηση και η σύγκλιση, αλλά αποκλειστικά η συγκρότηση μειοψηφικής διοίκησης, βάσει της νομοθετικής πρόβλεψης της «τρίτης» συνεδρίασης κατά την οποία εκλέγονται στα διοικητικά αξιώματα μέλη με σχετική πλειοψηφία, όταν στις δύο πρώτες συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία.

Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων εκδηλώθηκαν περίεργες και πρωτόγνωρες μεθοδεύσεις, κατ υπέρβαση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, που καθιστούν νομικά έωλες τις διαδικασίες που ακολούθησαν και τις αποφάσεις που καταγράφηκαν.

Κατ αρχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση που απεστάλη στις 25 Ιουνίου 2019.

Κατά την ψηφοφορία που διενεργήθηκε ο μόνος υποψήφιος για την θέση του Προέδρου, έλαβε επτά ψήφους έναντι των συνολικά δεκαπέντε του Δ.Σ. Έτσι η διαδικασία κηρύχτηκε άγονη και έληξε η συνεδρίαση.

Και ενώ τα μέλη του Δ.Σ. ετοιμάστηκαν να αποχωρήσουν και ορισμένα εξ αυτών να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο προκειμένου να επιβιβαστούν στις προγραμματισμένες πτήσεις επιστροφής, διανεμήθηκε έγγραφη πρόσκληση για την δεύτερη συνεδρίαση η οποία θα ακολουθούσε αμέσως μετά την λήξη της πρώτης.

Η πλειοψηφία των οκτώ μελών αντέδρασε σε αυτήν την μεθόδευση και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησε, αποστερώντας την νόμιμη απαρτία από την μεθοδευμένη συνεδρίαση, η οποία ακυρώθηκε.

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 20.30 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κατά νόμο συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση που εστάλη στις 28.6.2019, κατά την οποία ο μόνος υποψήφιος πρόεδρος περιορίστηκε ξανά στις επτά ψήφους και έτσι και αυτή η ψηφοφορία απέβη άκαρπη.

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 ώρα 8.30 πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά νόμο συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά από πρόσκληση που εστάλη στις 7.7.2019, κατά την οποία εξελέγη ο Πρόεδρος με την μειοψηφική πλειοψηφία των επτά ψήφων.

Μετά το τέλος της τρίτης συνεδρίασης επιχειρήθηκε η αιφνιδιαστική πραγματοποίηση της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. για την εκλογή μελών στα υπόλοιπα αξιώματα, με προσκλήσεις της τελευταίας στιγμής, η οποία απέβη άκαρπη λόγω μη επίτευξης της προβλεπόμενης εκ του νόμου απόλυτης πλειοψηφίας. Η απαιτούμενη απαρτία εξασφαλίστηκε από την συμμετοχή του εκπροσώπου της παράταξης ΔΗΠΑΚ και του εκπροσώπου της παράταξης ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αδόκιμο της διαδικασίας.

Μετά την αποχώρηση των μελών του Δ.Σ. και μετά την άφιξη των προερχομένων από την περιφέρεια, στον τόπο κατοικίας τους, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ελήφθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. για την τρέχουσα ημέρα και ώρα 8.30 το πρωί.

Αναπόφευκτα λόγω αντικειμενικής αδυναμίας τα μέλη που είχαν αποχωρήσει για την περιφέρεια, δεν θα μπορούσαν να παρευρεθούν σε αυτήν την συνεδρίαση, η οποία ωστόσο πραγματοποιήθηκε με την απαρτία των επτά μελών της μειοψηφικά πλειοψηφούσας ομάδας, που προφανώς ήταν ενήμερα για αυτή την μεθόδευση και η οποία υποστηρίχθηκε από τους διαμένοντες στην Αθήνα εκπροσώπους των παρατάξεων ΔΗΠΑΚ και ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, που επίσης είχαν ενημερωθεί έγκαιρα.

Η συνεδρίαση παρά τις ενστάσεις για το αθέμιτο της διαδικασίας, καταχωρήθηκε ως η δεύτερη για την εκλογή των υπολοίπων μελών του Προεδρείου, ενώ η ψηφοφορία απέβη επίσης άκαρπη λόγω περιορισμού των ψήφων στους επτά της μειοψηφικά πλειοψηφούσας ομάδας.

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε και πάλι συνεδρίαση του Δ.Σ., βάσει πρόσκλησης που εστάλη στις 11.7.2019 και καταχωρήθηκε ως η τρίτη για την εκλογή των υπολοίπων μελών του προεδρείου.

Κατά εντελώς παράδοξη διαδικασία το απόγευμα της Τετάρτης 16.7.2017 απεστάλη ηλεκτρονικώς στα μέλη του Δ.Σ. νέα πρόσκληση για τακτική πλέον συνεδρίαση στις 17.7.2017 κατά συνέχεια της καταχωρηθείσας ως «τρίτης», με ημερήσια διάταξη περιλαμβάνουσα 20 θέματα εκ των οποίων ορισμένα μείζονος σημασίας για την Ιατρική Κοινότητα και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Κανένα από τα θέματα δεν συνοδεύονταν από την θεσμοθετημένη εισήγηση που θα θεμελίωνε και θα προωθούσε έναν παραγωγικό και αποδοτικό διάλογο.

Η καταχωρηθείσα ως «τρίτη» συνεδρίαση με την απαρτία που εξασφάλισε ο εκπρόσωπος της παράταξης ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, εξέλεξε τα λοιπά μέλη της μειοψηφικής διοίκησης.

Ακολούθησε η τακτική συνεδρίαση με τα πολλαπλά θέματα και με εισηγήσεις που παρουσιάζονταν στην έναρξη παρουσίασης κάθε θέματος.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ζητήθηκε η αναβολή ορισμένων θεμάτων ιδιαίτερης σοβαρότητας, δεδομένου ότι η πρόχειρη ως μεθοδεύτηκε ενσωμάτωσή τους στην ημερήσια διάταξη, καθόλου δεν διασφάλιζε την ενδελεχή εξέταση τους από το Δ.Σ. και την λήψη έγκυρων και υλοποιήσιμων αποφάσεων.

Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης μέλη του Δ.Σ. που προέρχονταν από την περιφέρεια και δεν ήταν έγκαιρα ενημερωμένα για την μεθόδευση της «τακτικής» συνεδρίασης, απεχώρησαν αναγκαστικά για το αεροδρόμιο προκειμένου να προλάβουν την πτήση τους που προγραμματίστηκε βάσει της πρόσκλησης για την συνεδρίαση εκλογής των υπολοίπων μελών του προεδρείου και όχι της «τακτικής» που κοινοποιήθηκε πολύ αργότερα.

Ξεπερνώντας την μάλλον πληκτική παράθεση των γεγονότων που ακολούθησαν μετά τις εκλογές της 22.6.2019, είναι πολλαπλά χρήσιμη η καταγραφή των επισημάνσεων και των συμπερασμάτων ώστε να υπάρξει μια γενικότερη προσέγγιση των προοπτικών που διανοίγονται για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την τετραετία που ξεκίνησε, κατά την οποία θα διοικείται από την μειοψηφικά πλειοψηφούσα ομάδα .

1η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα μέλη των Οργάνων του Π.Ι.Σ., τυγχάνουν μάχιμοι ιατροί όπως άλλωστε και όλοι οι ενεργοί ιατροί, με συγκεκριμένες επιστημονικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, που δεν γίνεται να υπονομεύονται και να ανατρέπονται με αιφνιδιαστικές προσκλήσεις για συνεδριάσεις της τελευταίας στιγμής.

Αυτή η πρακτική παρεμποδίζει τα μέλη του Δ.Σ. που δεν ενημερώνονται έγκαιρα, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, όπως είναι δικαίωμα και υποχρέωσή τους.

Στην λειτουργία του Δ.Σ. του ΠΙΣ έχει καθιερωθεί από δεκαετίες να συναποφασίζεται η ημέρα και η ώρα των συνεδριάσεων κατά τρόπον ώστε να διευκολύνονται όλα τα μέλη, να ρυθμίζουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους και να συμμετέχουν ακώλυτα στις εργασίες του οργάνου.

Η πρακτική των αιφνιδιαστικών προσκλήσεων για συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε απρογραμμάτιστες ημέρες και ώρες, είναι πρωτόγνωρη, υποβολιμαία και στοχεύει σε μειωμένες παρουσίες λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να είναι παρόντα τα προερχόμενα από την περιφέρεια μέλη που δεν ενημερώνονται έγκαιρα.

Με αυτή την μεθόδευση και με την ανεμπόδιστη συμμετοχή των εκπροσώπων των παρατάξεων ΔΗΠΑΚ και ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ που διαμένουν στην Αθήνα, προκύπτει λόγω αναγκαστικά μειωμένης συμμετοχής η απαιτούμενη απαρτία, όπου πρόσκαιρα η μειοψηφικά πλειοψηφούσα παράταξη μετατρέπεται σε απόλυτα πλειοψηφούσα και υπερψηφίζει τις όποιες προτάσεις επιθυμεί με συνοπτικές διαδικασίες.

Αυτή η πρακτική είναι πρωτόγνωρη στα χρονικά του ΠΙΣ, καταργεί τον πλουραλιστικό διάλογο στις διαδικασίες συνεδριάσεων του Δ.Σ., προβάλλει μειοψηφικές αποφάσεις ως επίσημες θέσεις του φορέα, ακροβατεί στα όρια της νομιμότητας, υπονομεύει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Ιατρικής Κοινότητας την οποία θεσμικά υπηρετεί και γενικά υποβαθμίζει το κύρος του Φορέα σε μια ιστορική συγκυρία που περισσότερο από ποτέ απαιτείται η αναβάθμιση και η αποκατάστασή του.

2η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΠΙΣ, συγκαλούνται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες ενωρίτερα. Για την «τακτική» συνεδρίαση που συγκλήθηκε για τις 17.7.2019, εστάλη η προβλεπόμενη πρόσκληση μόλις το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Είναι εμφανές ότι τόσο η πρόσκληση όσο και η ίδια η συνεδρίαση αποτελούν έκνομες και άκυρες ενέργειες που δρομολογήθηκαν κατά σαφέστατη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Κατά συνέπεια και οι όποιες αποφάσεις λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή στερούνται του τεκμηρίου της νομιμότητας.

Ειδικότερα οι αποφάσεις με διοικητικό και οικονομικό περιεχόμενο, τυγχάνουν νομικά ανεφάρμοστες και η εκτέλεση τους επισύρει διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές επιπτώσεις.

3η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η ημερήσια διάταξη της μη σύννομης τακτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 17.7.2019, περιλάμβανε καίρια ζητήματα του ΠΙΣ, για τα οποία δεν υπήρχαν οι κατά τεκμήριο εισηγήσεις. Συζητήθηκαν ωστόσο με παρεμβολές τύπου εισηγήσεων, αρκετών των οποίων το περιεχόμενο ήταν διαφορετικό από τους τίτλους των θεμάτων, με αποτέλεσμα να ανακύπτει αναντιστοιχία, που σε συσχέτιση με το μη σύννομο της συνεδρίασης, εμφιλοχωρεί κινδύνους για διοικητικές, οικονομικές και πειθαρχικές συνέπειες.

Για κάθε θέμα αυτής της συνεδρίασης θα υπάρξει ξεχωριστή ανάλυση και αρθρογραφία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Πέραν των καταστάσεων που περιγράφηκαν, η μειοψηφικά πλειοψηφούσα ομάδα προχώρησε ως «προεδρείο», ερήμην του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια σειρά ενεργειών, όπως συνέντευξη τύπου, συνάντηση με την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έκδοση δελτίων τύπου κλπ, στις οποίες προβλήθηκαν θέσεις που δεν συζητήθηκαν στο Δ.Σ., ούτε ευθυγραμμίζονται με το ισχύον διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΙΣ, όπως αυτό έχει ψηφιστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο Πρόεδρος του ΠΙΣ εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε Δικαστικής η Διοικητικής Αρχής, οπότε επιβάλλεται να συναντάται με τις Αρχές και να μεταφέρει στο Δ.Σ. το προϊόν των συζητήσεων που γίνονται.

Ο όρος «προεδρείο» ωστόσο έχει καθιερωθεί ως φιλολογικού περιεχομένου έκφραση και χρησιμοποιείται στις συνολικές αναφορές στον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία.

Στην κείμενη νομοθεσία δεν υφίσταται σε κανένα άρθρο ο όρος «προεδρείο», ούτε αναφέρεται πουθενά ως θεσμική οντότητα με αρμοδιότητες.

Κατόπιν τούτων, οι συνεντεύξεις του «προεδρείου», οι συναντήσεις του «προεδρείου» και οι ανακοινώσεις του «προεδρείου» δεν έχουν νομική υπόσταση.

Αποτελούν απλώς δραστηριότητες του Προέδρου, ο οποίος επιλέγει να συνοδεύεται σε αυτές με επιλεγμένα από τον ίδιο μέλη του ΔΣ, ενώ αποκλείει όλα τα υπόλοιπα.

Στην θεσμική παράδοση του ΠΙΣ που τηρούνταν αδιάκοπτα επί δεκαετίες, κατά την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιούνταν με την εκάστοτε νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, συμμετείχε ολόκληρο το Δ.Σ. Αμέσως μετά την συνάντηση ακολουθούσε συνεδρίαση κατά την οποία γίνονταν αποτίμηση της συνάντησης και καθορίζονταν οι περαιτέρω δράσεις.

Με την παρουσία ολόκληρου του Δ.Σ. δίνονταν και οι συνεντεύξεις τύπου.

Με την πρακτική που εγκαινιάστηκε από την μειοψηφικά πλειοψηφούσα ομάδα του ΠΙΣ, ακυρώνονται παραδόσεις ενότητας και κοινών δράσεων που έχουν καθιερωθεί από πολλών ετών.

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε από τον ΠΙΣ διακήρυξη πρόσληψης προσωπικού, χωρίς να έχει υπάρξει η σχετική ενημέρωση και η λήψη απόφασης από το Δ.Σ.

Πρόκειται για εμφανέστατα έκνομη διεργασία, με αναμενόμενες νομικές επιπλοκές.

Με ιδιαίτερη απορία έγινε δεκτή η ενημέρωση ότι δεν υπήρξε διοικητική ανταπόκριση σε αίτημα μέλους του Δ.Σ. για κοινοποίηση συγκεκριμένων εγγράφων, πράγμα το οποίο προκάλεσε την παρέμβαση της δικαιοσύνης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εξ όλων όσων καταγράφηκαν, συμπεραίνεται αβίαστα ότι πρόθεση της μειοψηφικά πλειοψηφούσας ομάδας, είναι η περιχαράκωση της εντός του Δ.Σ., με παιδαριώδεις μεθοδεύσεις αποκλεισμού των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. από τις απαραίτητες διεργασίες του ΠΙΣ.

Αυτές οι μεθοδεύσεις είναι εμφανές ότι κινούνται από αισθήματα χαιρεκακίας και ρεβανσισμού, που τελικά στρέφονται εναντίον του ίδιου του ΠΙΣ ως φορέα, του οποίου το κύρος καταρρακώνεται ενώπιον των Αρχών, της Ιατρικής Κοινότητας και ολόκληρου του κοινωνικού περιγύρου. Επί πλέον οι πρακτικές λειτουργίας του ΠΙΣ-ΝΠΔΔ, ως περίπου ιδιόκτητου οργανισμού, ξεπερνούν επικίνδυνα τα όρια του Νόμου.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαθέτει συγκροτημένο Δ.Σ. για θητεία τεσσάρων ετών, με θεσμικά αξιώματα τα οποία ασκούν μέλη από την μειοψηφούσα πλειοψηφική ομάδα.

Εάν η μειοψηφικά πλειοψηφούσα ομάδα εξακολουθήσει να μετέρχεται μεθοδεύσεις και τεχνάσματα αποκλεισμού των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και να προβαίνει σε έκνομες ενέργειες, που εκθέτουν συνολικά τον ΠΙΣ, εκτιμάται ως βέβαιο ότι θα οδηγήσει τον Φορέα σε πλήρη απαξίωση.

Ήδη άλλοι φορείς παρεμβαίνουν προβάλλοντας ζητήματα που αποτελούν αρμοδιότητα του ΠΙΣ, θέτοντας ξεχωριστές προτεραιότητες και αιτήματα.

Η αναμενόμενη διαδρομή του Δ.Σ. του ΠΙΣ κατά το επόμενο διάστημα προβλέπεται να είναι σε συνθήκες κλεφτοπόλεμου, όπου η μειοψηφική διοικούσα ομάδα θα μετέρχεται διάφορες αναξιοπρεπείς μεθόδους παράκαμψης και υπονόμευσης της αριθμητικής πλειοψηφίας των υπολοίπων μελών, ώστε να επιβάλλει ανεμπόδιστα τις εμφανείς αλλά και τις μύχιες επιλογές της.

Οι δε εκπρόσωποι των ομάδων της αριθμητικής πλειοψηφίας θα ενεργοποιούνται με βάση την αριθμητική τους υπεροχή, ώστε να ακυρώνουν τις μεθοδεύσεις και τα αναξιοπρεπή τεχνάσματα της μειοψηφούσας διοίκησης.

Είναι εμφανές ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες που φαίνεται να επικρατούν, οι προοπτικές του ΠΙΣ προβάλλουν ως δυσμενείς.

Εάν η μειοψηφικά διοικούσα ομάδα του ΠΙΣ, συναισθανθεί τις ευθύνες της και εγκαινιάσει μια άλλη πρακτική με μια διαφορετική φιλοσοφία, τότε ο ΠΙΣ θα μπορέσει να ανακάμψει, να ανακτήσει το κύρος του και να εξασφαλίσει την ποθητή ενότητα, ώστε να αγωνιστεί συσπειρωτικά, μαχητικά και αποτελεσματικά για την Υγεία και όλους τους Ιατρούς.

Σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες, άλλα ένας ενιαίος και αδιαίρετος ΠΙΣ που θα αγωνίζεται συντεταγμένα και με κοινό σχέδιο για την Υγεία των πολιτών και τους Ιατρούς.

Είθε.

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Απαξίωση του θεσμικού του ρόλου

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Απαξίωση του θεσμικού του ρόλου

Η απαιτούμενη απαρτία εκλογής της μειοψηφικής διοίκησης εξασφαλίστηκε από την συμμετοχή του εκπροσώπου της παράταξης ΔΗΠΑΚ και του εκπροσώπου της παράταξης ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 642 access attempts in the last 7 days.