Η γλυφοσάτη (RoundUp) μπορεί να προκαλέσει επιθετικό καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη δείχνει ότι η γλυφοσάτη μπορεί να είναι καρκινογόνος σε πολύ χαμηλά επίπεδα

Η νέα μελέτη δείχνει ότι μια πολύ χαμηλή συγκέντρωση της γλυφοσάτης (της τάξης μέρη ανά τρισεκατομμύριο και επομένως περιβαλλοντικά σημαντική για όλους) μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του μαστού όταν συνδυάζεται με έναν άλλο παράγοντα κινδύνου.

 

Η νέα μελέτη δείχνει ότι μια πολύ χαμηλή συγκέντρωση της γλυφοσάτης (της τάξης μέρη ανά τρισεκατομμύριο και επομένως περιβαλλοντικά σημαντική για όλους) μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του μαστού όταν συνδυάζεται με έναν άλλο παράγοντα κινδύνου.

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη προσθέτει στο συνεχώς αυξανόμενο όγκο των αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν της σχέση του δυνητικά καρκινογόνου γλυφοσάτη  που περιέχεται σε ζιζανιοκτόνα όπως το RoundUp ως το ενεργό τους συστατικό. Τα ζιζανιοκτόνα αυτά χρησιμοποιούνται σε πάνω από το 85% των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών.

Στη μελέτη, οι επιστήμονες εξέθεσα μη καρκινικά ανθρώπινα κύτταρα μαστού στη γλυφοσάτη in vitro για διάστημα 21 ημερών. Τα κύτταρα τοποθετήθηκαν στη συνέχεια σε ποντίκια για να αξιολογήσουν τον σχηματισμό όγκων. Αν και τα κύτταρα που εκτίθενται μόνο στη γλυφοσάτη δεν προκάλεσαν αύξηση του όγκου, οι καρκινικοί όγκοι αναπτύσσονται μετά τη συνδυασμένη διαμόρφωση ενός τύπου μορίου ρυθμιστικού γονιδίου που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους.

Η μελέτη απέδειξε ότι η έκθεση στη γλυφοσάτη οδήγησε σε αισθητή μείωση των επιπέδων ενός μοριακού tag στο DNA, το οποίο είναι γνωστό ως μεθυλίωση. Επιπλέον, οι ερευνητές αποκάλυψαν τον μηχανισμό με τον οποίο αυτό λαμβάνει χώρα.

Η γλυφοσάτη προκάλεσε μια πολλαπλάσια αύξηση σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται TET3, η οποία είναι γνωστό ότι αφαιρεί τις ετικέτες μεθυλίωσης από το DNA.

Κανονικά, όταν το DNA ενός γονιδίου φέρει ετικέτα (tag) μεθυλίωσης, δεν εκφράζεται. Όταν αφαιρούνται οι ετικέτες μεθυλίωσης, το γονίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά. Τέτοιες μεταβολές στη γονιδιακή λειτουργία που προκαλούνται από μεταβολές στο προφίλ των ετικετών μεθυλίωσης του DNA είναι γνωστό ότι αποτελούν παράγοντα συμβολής στον σχηματισμό καρκίνου (καρκινογένεση).

Αυτό φαίνεται να συμβαίνει σε αυτή τη μελέτη, καθώς όταν ένας δεύτερος παράγοντας πρόκλησης καρκίνου συνδυάστηκε με τη γλυφοσάτη, αυτό οδήγησε στη μεταμόρφωση των ανθρώπινων κυττάρων του μαστού σε μια καρκινική κατάσταση.

Ο δεύτερος παράγοντας πρόκλησης καρκίνου ήταν μια κατηγορία μικρών μορίων RNA γνωστών ως microRNA, τα οποία εμπλέκονται στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.

Στη νέα μελέτη, οι μεταβολές στη γονιδιακή λειτουργία που προκαλούνται από τη γλυφοσάτη μέσω της αφαίρεσης των ετικετών μεθυλίωσης του DNA, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στη γονιδιακή λειτουργία που προκαλούνται από την προσθήκη microRNA -182-5p (miR182-5p), οδήγησαν στο σχηματισμό κυττάρων καρκίνου του μαστού.

Το micro-RNA182-5p είναι ένα φυσικά απαντώμενο γονιδιορυθμιστικό μόριο που είναι παρόν σε όλους. Η δυσλειτουργία του microRNA182-5p έχει συνδεθεί με καρκίνους διαφορετικών τύπων.

Μια ανησυχητική πτυχή αυτής της μελέτης είναι ότι αυτή η πολύ χαμηλή συγκέντρωση της γλυφοσάτης είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση του γονιδίου TET3 και την ευρείας κλίμακας αλλοίωση στο προφίλ των ετικετών μεθυλίωσης του DNA στα κύτταρα του μαστού.

 

 

ΠΗΓΗ

 


Manon Duforestel, Arulaj Nadaradjane, Gwenola Bougras-Cartron, Joséphine Briand, Christophe Olivier, Jean-Sébastien Frenel, François M Vallette, Sophie A. Lelièvre, Pierre-François Cartron.

Frontiers in Genetics, 27 September 2019, https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00885

 

Γλυφοσάτη (RoundUp) - Καρκίνος μαστού

Γλυφοσάτη (RoundUp) - Καρκίνος μαστού

Ακόμα και μια πολύ χαμηλή συγκέντρωση της γλυφοσάτης (της τάξης μέρη ανά τρισεκατομμύριο και επομένως περιβαλλοντικά σημαντική για όλους) μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του μαστού όταν συνδυάζεται με έναν άλλο παράγοντα κινδύνου.

Sending
User Review
5 (1 vote)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 637 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: