Οι θεραπείες με οιστρογόνα & η σεξουαλική λειτουργία στη πρώιμη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο

Η διαδερμική χορήγηση οιστρογόνων βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία κατά την πρώιμη μετεμμηνοπαυσιακή φάση

Σύμφωνα με μια νέα δημοσίευση στο JAMA Internal Medicine, η διαδερμική χορήγηση οιστρογόνων βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία κατά την πρώιμη μετεμμηνοπαυσιακή φάση.

Σύμφωνα με μια νέα δημοσίευση στο JAMA Internal Medicine, η διαδερμική χορήγηση οιστρογόνων βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία κατά την πρώιμη μετεμμηνοπαυσιακή φάση.

Η πτώση των επιπέδων των οιστρογόνων κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση σχετίζεται συνήθως με την εμφάνιση σεξουαλικής δυσλειτουργίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα της γυναικείας υγείας και της ποιότητας ζωής.

Οι συγγραφείς της δημοσίευσης αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα μιας μελέτης που εξέτασε τις αλλαγές στη σεξουαλική λειτουργία σε γυναίκες που είχαν πρόσφατα μπει σε εμμηνόπαυση. Στη μελέτη συμμετείχαν 670 γυναίκες οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη έλαβε οιστρογόνα από το στόμα, η δεύτερη διαδερμικά και η τρίτη έλαβε placebo.

Οι γυναίκες είχαν ηλικίες από 42 έως 58 και είχαν περάσει έως και τρία χρόνια από την τελευταία τους περίοδο. Με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε η σεξουαλική λειτουργία και εμπειρία. Οι βαθμολογίες από ένα σκορ και κάτω ήταν ενδεικτικές μειωμένης σεξουαλικής λειτουργίας και όχι σεξουαλικής δυσλειτουργίας, καθώς για τη διάγνωση της δεύτερης είναι απαραίτητο να υπάρχει δυσφορία των ασθενών αναφορικά με τα συμπτώματα, η οποία όμως δεν αξιολογήθηκε.

Στα ευρήματα τους οι συγγραφείς αναφέρουν ότι:

Η διαδερμική θεραπεία σχετίζεται με μέτρια βελτίωση της βαθμολογίας της συνολικής σεξουαλικής λειτουργίας όταν συγκρίνεται με το placebo. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη σεξουαλική λειτουργία μεταξύ των γυναικών που έλαβαν οιστρογόνα από το στόμα και αυτών που έλαβαν placebo.

Δε βρέθηκε διαφορά στη βαθμολογία της συνολικής σεξουαλικής λειτουργίας ανάμεσα στις γυναίκες που έλαβαν οιστρογόνα από το στόμα και σε αυτές που τα έλαβαν διαδερμικά. Το μέσο διάστημα της θεραπείας ήταν και στις δυο περιπτώσεις τα 4 χρόνια.

Σε συγκεκριμένους τομείς της σεξουαλικής λειτουργίας η διαδερμική θεραπεία βρέθηκε να σχετίζεται με μια αύξηση στη λίπανση του κόλπου και με μειωμένο πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή σε σύγκριση με το placebo.

Η αναλογία των γυναικών με χαμηλή σεξουαλική λειτουργία ήταν χαμηλότερη στις γυναίκες που έλαβαν διαδερμική θεραπεία σε σύγκριση με αυτές που έλαβαν placebo. Δεν βρέθηκε σημαντική μείωση στην πιθανότητα εμφάνισης μειωμένης σεξουαλικής λειτουργίας με τη λήψη οιστρογόνων από το στόμα.

Συμπερασματικά, η μελέτη έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της διαδερμικής θεραπείας με οιστρογόνα είναι μεγαλύτερη από αυτή της θεραπείας από το στόμα, ιδιαίτερα στην υπο ομάδα των γυναικών με μειωμένη σεξουαλική λειτουργία. Ωστόσο δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδραση των δύο θεραπειών στη συνολική σεξουαλική λειτουργία.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη είχε περιορισμούς, καθώς το δείγμα της αποτελούταν, κυρίως από λευκές γυναίκες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τον γενικό πληθυσμό.

Πηγή: andrologia.gr

 


  • Effects of Oral vs Transdermal Estrogen Therapy on Sexual Function in Early Postmenopause: Ancillary Study of the Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS)

    Hugh S. Taylor, MD; Aya Tal, PhD; Lubna Pal, MD; Fangyong Li, MPH; Dennis M. Black, MD; Eliot A. Brinton, MD; Matthew J. Budoff, MD; Marcelle I. Cedars, MD; Wei Du, MS; Howard N. Hodis, MD; Rogerio A. Lobo, MD; JoAnn E. Manson, MD, DrPH; George R. Merriam, MD; Virginia M. Miller, PhD; Frederick Naftolin, MD; Genevieve Neal-Perry, MD, PhD; Nanette F. Santoro, MD; Sherman M. Harman, MD, PhD

JAMA Intern Med. 2017;177(10):1471-1479. doi:10.1001/jamainternmed.2017.3877

διαδερμική χορήγηση οιστρογόνων - πρώιμη μετεμμηνοπαυσιακή φάση

Οιστρογόνα - Εμμηνόπαυση

Η μελέτη έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της διαδερμικής θεραπείας με οιστρογόνα είναι μεγαλύτερη από αυτή της θεραπείας από το στόμα, ιδιαίτερα στην υπο ομάδα των γυναικών με μειωμένη σεξουαλική λειτουργία

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 351 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: