ΦΕΚ: Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα έως 31/12/2020

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Παράταση της ισχύος της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

ΦΕΚ

 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου -Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα

Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 η ισχύς της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει. Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.

Sending
User Review
2.76 (37 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 638 access attempts in the last 7 days.