Ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της 6ης ΥΠΕ

6η Υ.Πε.

Γνωστοποίηση προσωρινού πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ.

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα της 6ης ΥΠε που αφορούν την διαδικασία ανάδειξης αιρετού εκπροσώπου ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ. 

Ενστάσεις

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την τοιχοκόλληση του πίνακα υποψηφίων καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλλει στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ένσταση για διαγραφή υποψηφίου, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος εκλέγεσθαι.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟBAΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΙΑΤΡΩΝ 2020

 

 


ΠΗΓΗ

 

Αρχική Σελίδα


Η αναδημοσίευση άρθρων στο Nucleus γίνεται για λόγους ενημέρωσης και δεν σημαίνει απαραιτήτως αποδοχή των απόψεων που εκφράζονται. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 638 access attempts in the last 7 days.