Μια εκλογή καθηγητή διχάζει το Πανεπιστήμιο

Στο επίκεντρο η ανάδειξη καθηγητή Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Η διεκδίκηση της θέσης του καθηγητή Οφθαλμολογί­ας στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον ήδη εκλεγμένο καθηγητή στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εξελίσσεται σε αμφίρροπη υπόθεση, διχάζοντας την πανεπι­στημιακή και ιατρική κοινότητα της περιοχής μας.

Η «οικογενειακή συζήτηση» εστιάζει στην υποψηφιότητα του καθηγητή Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί­ου Θράκης και διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπο­λης Βασίλη Κοζομπόλη. Σημαντικό μέρος του εκλεκτορικού σώματος τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας, σημαντικό μέρος έχει αρνητική ή επι­φυλακτική στάση.

Η τελευταία δεν έχει να κάνει με τα επιστημονικά προσόντα και την εμπειρία του καθηγητή, στοιχεία που – σύμφωνα με πρόσωπα του ιατρικού κόσμου με τα οποία συνομί­λησε η «Π» – αναγνωρίζονται χωρίς αστερίσκους.

Ο προβληματισμός έγκειται σε τρία σημεία:

► Το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι ο εν λόγω καθηγητής είναι 63 ετών που σημαίνει ότι σε τέσσερα χρόνια συνταξιοδοτείται. Εύλογο μεν και θεμιτό να διεκδικήσει μια θέ­ση υψηλότερης ακτινοβολίας αλλά τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια δεν δίνουν προοπτική για ανάπτυξη οράματος και δρομολόγηση εξελίξεων που θα πάνε μπροστά την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

► Το δεύτερο αφορά στο γεγονός ότι έχει πειθαρχικής φύσεως εμπλοκές όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα της περιόδου εκείνης.

► Το τρίτο αφορά στην ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης του οποίου ιδρυτής εμφανίζεται ο κ. Κοζομπόλης αλλά σύμφωνα με αναφορές, λειτουργεί με όρους ιδιωτικού κέντρου.

Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Η περίπτωση του καθηγητή Κοζομπόλη έχει φτάσει και στη Βουλή μετά από επερώτηση που κατέθεσαν στα τέλη του περασμένου Αυγούστου 18 βουλευτές. Ανάμεσα σε αυτούς ο Αχαιός βουλευτής και καθηγητής Ιατρικής Κώστας Μάρκου, ο οποίος είχε ασχοληθεί με τον κ. Κοζομπόλη και όταν ήταν πρόεδρος του ΚΕΣΥ (Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας).

Αφορμή για την επερώτηση αποτέλεσε η λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛΚΕΘΟΠ), ιδρυτής ίου οποίου εμφανί­ζεται ο καθηγητής Οφθαλμο­λογίας στο Δημοκρίτειο Πα­νεπιστήμιο Θράκης και διευ­θυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημια­κό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Βασίλης Κοζομπόλης.

Σύμφωνα με επίσημη ανάρτηση του ιδρυτή του, «ένα μη κερδοσκοπικό Πανεπιστη­μιακό Ινστιτούτο, που παρέ­χει πλήρεις διαγνωστικές και θεραπευτικές οφθαλμολογικές υπηρεσίες», το οποίο λειτουρ­γεί μέσα στο κτίριο της γραμ­ματείας του Ιατρικού Τμήμα­τος στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως σημειώνουν οι βουλευ­τές που κατέθεσαν τη σχετική ερώτηση «υπάρχουν εύλογα ερωτηματικά και έντονη ανη­συχία προκαλούν, σε απλούς πολίτες και ασθενείς».

Ανά­μεσα σε αυτά ρωτούν: «Βά­σει ποιάς κείμενης νομοθεσί­ας το ΕΛΚΕΘΟΠ λειτουργεί;

Ουδεμία κατά νόμο δημοσι­ότητα έχει δοθεί στην ίδρυ­ση του Κέντρου και τους ειδι­κότερους όρους, που τη διέπουν (τι είδους νομικό πρό­σωπο είναι, σκοπός λειτουργίας, έδρα κ.λπ.)».

Σημειώνουν δε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, μετά από σχετική έρευνα, μεταβίβασε τα αποτελέσματα της στον εισαγγελέα, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σε έκτακτη συνέλευση μέσα στον Αύγου­στο.

Και προσθέτουν: «Υπάρχουν πλείστες αναφορές, από πολίτες και ασθενείς, σχετι­κά με τη διανομή διαφημι­στικών -του ΕΛΚΕΘΟΠ- φυλ­λαδίων με σκοπό την προσέλκυση ασθενών, την τέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στους χώρους του, ήτοι σε χώρο ελεγχόμενης νομιμότη­τας, χωρίς κανένα εγκεκρι­μένο πρωτόκολλο ασφαλείας και μάλιστα με καταβολή αμοιβής από τους ασθενείς, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν επισκεφθεί ένα Πανεπιστη­μιακό Νοσοκομείο.

Επίσης, υπάρχουν αναφορές ασθε­νών, που αφορούν στην έκ­δοση ιατρικών βεβαιώσεων με το λογότυπο του Πανεπι­στημιακού Κέντρου ΕΛΚΕ­ΘΟΠ και υπογραφή του διευ­θυντή του. οι οποίες συνεπακόλουθα, ως εκ των πραγμά­των, έχουν καθορίσει την έκδοση και το ύψος συντάξεων, επιδομάτων, διπλωμάτων και αποζημιώσεων».

Οι 18 βουλευτές ρωτούν την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να απαντήσει εάν σκοπεύει να ασκήσει έλεγχο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές που υπάρχουν, των διοικη­τικών οργάνων του ΔΠΘ για τη συνολική παρουσία του κ. Κοζομπόλη στο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα αν έχει υποπέσει στο πειθαρχικό παρά­πτωμα της αντι-ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και ενδεχομέ­νως σε άλλα ειδικότερα πειθαρχικά παραπτώματα όπως ορίζονται στο άρθρο 1.3 του κώδικα Δεοντολογίας και Κα­λής Πρακτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η «Π» επικοινώνησε επίμονα με τον καθηγητή ζητώντας να έχει και τις δικές του απόψεις στο θέμα. Παρά το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε και ζήτησε γραπτώς να του σταλούν τα ερωτήματα. μέχρι χθες δεν μας είχε δώσει κάποια απάντηση.

 

ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ

Μια σύντομη αναζήτηση αποκάλυψε πλούσιο υλικό για την υπόθεση
Documento: 21 /02/2021

Documento: 21 /02/2021

►Αλεξανδρούπολη: «Καμπάνα» σε πανεπιστημιακό γιατρό για «φακελάκι»

►Τελεσίδικα καταδικάστηκε από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο χειρουργός οφθαλμίατρος

►Γιατρός μετά το φακελάκι πήρε και προαγωγή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

►Ερώτηση 18 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Ίδρυση και Λειτουργία Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛΚΕΘΟΠ) στη Θράκη»

►Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο μέσα σε Πανεπιστήμιο; Επικεφαλής Καθηγητής που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

►ΒΙΝΤΕΟ: ΕΝΟΧΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

►Έστησε παράνομο οφθαλμολογικό κέντρο μέσα στο ΔΠΘ – Ιδρυτής του γιατρός που είχε κατηγορηθεί για “φακελάκι”

 


Αρχική Σελίδα


Η αναδημοσίευση άρθρων στο Nucleus γίνεται για λόγους ενημέρωσης και δεν σημαίνει απαραιτήτως αποδοχή των απόψεων που εκφράζονται

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 534 access attempts in the last 7 days.