ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη νομιμότητα μετακίνησης ιατρών νοσοκομείων Ε.Σ.Υ σε «κλινικές» Covid-19

Σε συνάρτηση με το σχετικό έγγραφο του ΚΕΣΥ

Νομική Γνωμοδότηση

H Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. σε απάντηση προς την ερώτηση που του υπεβλήθη σχετικά με τη νομιμότητα μετακίνησης ιατρών νοσοκομείων Ε.Σ.Υ σε «κλινικές» Covid-19 σε συνάρτηση με το σχετικό έγγραφο του ΚΕΣΥ.

Σ.Σ.: Στο κείμενο της γνωμοδότησης έχουν σημειωθεί κάποια από τα πιο σημαντικά σημεία της απάντησης του νομικού συμβούλου για διευκόλυνση της ανάγνωσης και κατανόησης του κειμένου. 

 

ΠΗΓΗ


 

Αρχική Σελίδα


Η αναδημοσίευση άρθρων στο Nucleus γίνεται για λόγους ενημέρωσης και δεν σημαίνει απαραιτήτως αποδοχή των απόψεων που εκφράζονται

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 642 access attempts in the last 7 days.