Γνωμοδότηση κ. Μ. Μιχαήλ σχετικά με τους όρους και το χρόνο εργασίας των Πανεπιστημιακών και των Ιατρών ΕΣΥ

Γνωμοδότηση κ. Μ. Μιχαήλ σχετικά με τους όρους και το χρόνο εργασίας των Πανεπιστημιακών και των Ιατρών ΕΣΥ

25/03/2015

gavel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ την Γνωμοδότηση του κ. Μ. Μιχαήλ

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 496 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: