Κατανομή κονδυλίων για υπερωρίες και εξαιρέσιμα εργαζομένων στο ΠΕΔΥ

YYKA-Ανθρώπινο Δυναμικού

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 420 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: