Κατανομή κονδυλίων για υπερωρίες και εξαιρέσιμα εργαζομένων στο ΠΕΔΥ

YYKA-Ανθρώπινο Δυναμικού

 

 

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 356 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: