ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

 

Η εγκύκλιος σε μορφή PDF

 

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 704 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: