Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης της νόσου   Στη νότια Γερμανία έφτασε