Εγκύκλιοι Archive

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα ειδικευομένων ιατρών

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, μετά τη δημοσίευση των νόμων

Κρίσεις που εκκρεμούν – σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Α2α/ΓΠοικ. 27953/12-4-2016 εγκυκλίου σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων  

Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4368_2016 για θέσεις ΕΣΥ

  Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4368-16 ΦΕΚ 21 Α 21_2_2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

  ΑΔΑ ΨΡ1Τ465ΦΥΟ-ΛΗ4 – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ

Εγκύκλιος για τον τρόπο βαθμολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων στο Δημόσιο .Τρόποι βαθμολόγησης των υπαλλήλων και η μέθοδος επιλογής τους στο σύστημα προαγωγών

  Εγκύκλιος για τον τρόπο βαθμολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων στο Δημόσιο .Τρόποι βαθμολόγησης

Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολή δικαιολογητικών

  Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολή δικαιολογητικών  (PDF)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού (24/03/2016)

    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ                       

Υπουργείο Υγείας: Εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Υπουργείο Υγείας: Εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις  ΕΟΦ-Εγκύκλιος-για-επιστημονικές-εκδηλώσεις-19-2-2016 (PDF)  

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

      Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας     Δελτίο Τύπου      

Τροποποίηση της Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ».

  Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν.
Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 521 access attempts in the last 7 days.