Περισσότερες από μία στις δέκα γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούν να μείνουν έγκυοι με