Είναι πολύ συχνό φαινόμενο τα άτομα να δίνουν ψευδείς πληροφορίες ή να αποκρύπτουν