Συγκριτικά με τους άνδρες που είχαν σταματήσει τη χρήση ορμονών ή που δεν είχαν