2η ΥΠε Archive

Το Υπουργείο Υγείας, με έγγραφο του, ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ για τα ΤΕΠ για τη 1η -2η ΥΠΕ!!!

Η ΑΝΑΠΟΜΠΗ αφορά 208 Θέσεις Γιατρών ΤΕΠ, 164 Θέσεις Επιμελητών Β΄ και 44 Θέσεις

Επειγον- Ενημερωση για λειτουργια ιατρειου στο ΠΙ.Μανδρας απο τη 2η ΥΠΕ

Ενημέρωση για λειτουργιά ιατρείου στο ΠΙ. Μάνδρας από τη 2η ΥΠΕ    
Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 631 access attempts in the last 7 days.