Είναι ανώφελο και σπατάλη χρόνου από τους πολίτες και από τους επιστήμονες να αναλώνονται