Οι ειδικοί έχουν επικεντρωθεί στην πρωτεΐνη του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 2 (ACE2), που βρίσκεται στην