Η έγκριση του Coronavir ως φαρμάκου που θα χορηγείται με συνταγή, έπεται της έγκρισης